Luciaweg: Leemkuil en omgeving: verzoek van bewoners om omgeving veiliger te maken

Er is een verzoek gekomen van bewoners om omgeving Leemkuil en Trekvogels (Luciaweg) veiliger te maken. In drukke tijden is het een chaos van auto's die her en der geparkeerd staan. Kunnen er eenvoudige parkeervoorzieningen worden aangebracht waardoor het parkeren netter en minder gevaarlijk wordt? Dit is geplaatst namens aantal bewoners Luciaweg en Mariënboomseweg.  

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Criteria

0 / 1
Verkeerskundige, technische en financiële haalbaarheidstoets
0 / 1
Draagvlak omwonenden, Trekvogels en Leemkuil

Feedback van de gemeente

De gemeente onderzoekt op dit moment of er mogelijkheden zijn (verkeerskundig, technisch en financieel) om op hoek Mariënboomseweg - Luciaweg en in berm Luciaweg tegenover Trekvogels eenvoudige parkeervoorzieningen aan te leggen. De uitkomst van het onderzoek wordt met verzoekers en omwonenden besproken. 27-12-2018 JS

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 27-12-2018
Idee is ingestuurd op 27-12-2018