Wijkbudget Heseveld

Het wijkbudget is bedoeld voor ideeën van bewoners om de wegen, paden, pleinen, het groen en de speelvoorzieningen in de wijk mooier te maken of te verbeteren. De hoogte van het budget is gebaseerd op de oppervlakte openbare ruimte en het aantal woningen in de wijk.

Budget 2022:
Vanuit het wijkbudget hebben meebetaald aan de plannen voor het Kometenpark.
In 2023 gaan we deze plannen uitvoeren. 

 

 

2023

€ 26.000,-

2024

€ 19.000,-