Paddepoelseweg - Verhelpen wortelopdruk en herbestrating

Het trottoir, een gedeelte van de parkeerhaven en een gedeelte van de goot wordt door boomwortels opgedrukt. Dit levert struikelgevaar op. De wortelopdruk wordt verholpen en er wordt opnieuw bestraat.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 19-06-2018
Idee is ingestuurd op 19-06-2018