Wijkbudget Hengstdal

Het wijkbudget is bedoeld voor ideeën van bewoners om de wegen, paden, pleinen, het groen en de speelvoorzieningen in de wijk mooier te maken of te verbeteren. De hoogte van het budget is gebaseerd op de oppervlakte openbare ruimte en het aantal woningen in de wijk.

Het wijkbudget voor 2020 is besteed aan reparatie van de buitenkraan in Limos, het ophogen van het Limosterrein, een watermeterpunt bij Join the Pipe Dommerplein, de aanleg van Heesters op de Postweg, waterverbruik en een waterkraan in de buurttuin aan de Vogelkersstraat, een Join the Pipe aan de Hengstdalseweg, moestuinbakken aan de BSO Limos en de aanleg van een Vlindertuin in Limos. Het overige wijkbudget is besteed aan algemeen onderhoud in de wijk zoals het rechtleggen van stoeptegels.