Vogelkersstraat onderhoud plantsoen en moestuinen

Bewoners onderhouden gezamenlijk een openbaar plantsoen. Ze hebben een deel van het plantsoen ingericht als moestuin.