Vlindertuin Limos

VLINDERTUIN LIMOS

Doel: Vergroten biodiversiteit in Dommerdal en omgeving: meer (soorten) vogels, bodemdieren, insecten.

Idee: Aanleggen van een vlindertuin in de hoek van het Limosterrein, strook tussen Limoslaan en DvP 130 (het huidige grasveldje). Deze vlindertuin vormt een aansluitend geheel met Limosterrein en bos richting Groesbeek (is een van de groene longen van Nijmegen, heeft beschermde status voor de gemeente), waardoor er een ononderbroken verbindingszone bestaat voor vogels, bodemdieren, etc.

Uitgangspunten:

- Alleen inheemse soorten (= meer biodiversiteit)

- Focus op zaad- en vruchtdragende soorten (= meer insecten in de zomer, meer vogels in het najaar / winter)

- Hoogte coniferen heg = maximale hoogte. Vegetatie van laag (straatkant) tot hoog (coniferen heg-kant).

- Behoud van arme zandgrond. Deze is kenmerkend voor Nijmegen Oost, en verdwijnt steeds meer. De hieronder genoemde bloemen, planten en struiken gedijen goed op deze grond.

Zie het bijgevoegde ontwerp voor een idee van de inrichting. Mede opgesteld met medewerking van een bioloog uit onze buurt. Het wordt fantastisch, doe mee!

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

De gemeente ondersteunt dit idee van harte en heeft het ontwerp van de initiatiefnemers laten toetsen door de afdeling bodem. Er hoeft gelukkig geen nader onderzoek gedaan te worden naar niet gesprongen explosieven uit de tweede oorlog, die op sommige plekken nog in de bodem zitten. We gaan dit idee nu verder uitwerken uitvoeren.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 11-06-2020

Sluit mooi aan bij ons initiatief in stadspark 'Groene perron' over de realisatie van de 'Groene Vlinderlint Route' door stad en landschap. Zie verder onze Werkgroep, 'Hortus Civitatis', op Facebook

Antwoord

Wauw, fantastisch idee!!

Antwoord

Fantastisch idee. Misschien doortrekken naar volgende poort en coniferen verwijderen of enorm verlagen. Dit hebben wij al aangevraagd bij meld en herstel.

Antwoord

Een goed idee voor een tweede fase lijkt me? Eerst de gemeente hier enthousiast voor krijgen

Antwoord

Goed initiatief.

Antwoord

Fantastisch idee. Meer groen in de wijk!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 02-03-2020