Pannakooi voor de kinderen in de buurt

Er willen heel veel kinderen in de buurt van hengstdalseweg en bergendalseweg een pannakooi. Heel veel kinderen komen vaak niet naar buiten want er is geen plek om panna te spelen (1 tegen 1). Van daar dat we een panna kooi in de buurt willen voor al die kinderen. 

Voor degene die niet weten wat een pannakooi is: Een pannakooi is een soort kooi met twee kleine doeltjes. Je moet proberen trucjes te maken en de bal door de benen van de tegenstander te krijgen dan is het spel meteen afgelopen of je moet proberen 3 goals te maken dan heb je ook gewonnen. 

Dus het is heel leuk voor de kinderen in de buurt en dan zijn ze ook vaker buiten. Het kost ook niet veel. Dus alstublieft stem op deze idee voor de kinderen!

Deze wens wordt samen met de jongeren opgepakt in combinatie met de andere wens om een pannakooi in Hengstdal! Er komt 1 voetbal-/pannakooivoorziening in Hengstdal.

 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Criteria

0 / 1
Keuze maken voor een locatie waar pannakooi gerealiseerd gaat worden
0.0%
Draagvlak creëren voor plan bij omwonenden en nader te bepalen belangengroepen (in overleg met initiatiefnemers) - in percentage uitgedrukt
0 / 1
Technische en financiële haalbaarheidstoets

Budget

  • Inschatting van de kosten voor de realisatie van de pannakooi

    In 2018
    project.budget.fields.is not assigned

Feedback van de gemeente

Het afgelopen jaar zijn we op zoek gegaan naar een plek voor de pannakooi. Twee plekken zijn afgevallen vanwege bezwaren van omwonenden. Nu hebben we een nieuwe plek gevonden op het terrein van het Montessori college. De pannakooi is daar nu geplaatst.

In januari - februari 2019 wordt gekeken naar andere locaties om de pannakooi te plaatsen. In eerste instantie onderzoeken we omgeving Dommerplein nabij het AZC.

Het is helaas nog niet gelukt om een geschikte locatie te vinden voor een pannakooi in Hengstdal. Er is onderzocht of de pannakooi op het Esdoornplein kon komen te staan. Het is duidelijk geworden dat dit geen optie is. 27-12-2018 JS

Samen met de jeugd onderzoeken wat zij precies willen en waar. Zie bijgaande foto!

Beste initiatiefnemer, Proficiat, uw wens heeft veel ondersteuning gekregen. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Gekeken wordt, samen met een andere initiatiefnemer, welke locatie in Hengstdal het meest geschikt is voor een pannakooi en waar ook omwonenden zich in kunnen vinden. Als aan deze voorwaarden kan worden voldaan wordt het plan uitgevoerd uit het wijkbudget 2018. Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen of er blijkt weerstand te zijn in de wijk, kijken we of het plan aangepast kan worden. Als we er echt niet uit komen, dan wordt een andere wens uitgewerkt. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk.

Er zijn 50 handtekeningen op papier verzameld voor een pannakooi in de wijk Hengstdal. Goed werk geleverd!

Eind mei wordt de balans opgemaakt voor de wijkwensen in uw wijk. Op basis van likes / papieren ondersteuningen wordt een keuze gemaakt welke wijkwensen voor wijkbudget in aanmerking komen en verder uitgewerkt worden. U hebt nog tot einde van deze maand de tijd om uw buurtgenoten likes te laten uitdelen op mijn wijkplan of eventuele ondersteuningen op papier af te geven bij de wijkregisseur. Ik wens u hierbij nog veel succes.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Wij lezen graag of uw buurtgenoten net zo enthousiast zijn over uw idee. Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 11-07-2018

De groep kinderen die in de speeltuin aan de Hengstdalseweg een badmintontafel willen hebben ook graag een pannakooi. Maar dit is toch wel een andere buurt dan de Cederstraat. En de kinderen in de buurt van de Cederstraat komen misschien niet naar de speeltuin aan de hengstdalseweg? Ergens er tussen in zou ik zo gauw niet weten!

Antwoord

Ik heb het wel geliked hoor!

Antwoord

Bedankt voor u like en samenwerking. Zou u misschien ook naar meerdere mensen door kunnen sturen zodat ze het ook kunnen liken. Want we hebben wel veel meer likes nodig.

Antwoord

Heel veel mensen vinden het lastig om de idee te liken. Er zijn heel veel mensen die het wel willen doen, maar de probleem is dat meeste het wel lastig vinden. Daarom had ik ongeveer 50 handtekeningen verzameld voor de Pannakooi. En zou u daarmee iets kunnen doen?

Antwoord

Bewoners die het lastig vinden om het idee te liken of te reageren op mijn wijkplan kunnen hulp vragen bij STIP Oost aan de Elzenstraat, maar ook bij ons. Wij helpen hen graag hiermee. Als u al 50 handtekeningen verzameld hebt voor uw idee, dan kunt u die afgeven bij de gemeente aan de receptie (of opsturen) met mijn naam erop: Mw. Jolande Spierings. Alvast hartelijk dank!

Antwoord

Heel veel mensen vinden het lastig om de idee te liken. Er zijn heel veel mensen die het wel willen doen, maar de probleem is dat meeste het wel lastig vinden. Daarom had ik ongeveer 50 handtekeningen verzameld voor de Pannakooi. En zou u daarmee iets kunnen doen?

Antwoord

alstublieft lees de artikel en snap waarom we dit willen en alstublieft stem op dit idee........

Antwoord
Idee is ingestuurd op 19-04-2018