Cipresstraat - Ark van Oost: onderzoek en maatregelen ter verhoging van het gebruik van het parkeerterrein nabij Ark van Oost.

Onderzoek uitvoeren en maatregelen treffen om het gebruik van het parkeerterrein nabij de Ark van Oost te verhogen. De maatregelen helpen om bezoekers van de Ark van Oost naar dit parkeerterrein te verwijzen, zodat het parkeren aan de wegzijde vermindert. De leefbaarheid van direct omwonenden Ark van Oost verbetert hierdoor.

Het onderzoek is uitgevoerd in 2018. in 2019 worden de maatregelen getroffen en de effecten gemeten. Er worden nieuwe borden en belijning aangebracht om bezoekers van de Ark van Oost te verleiden gebruik te maken van het nabijgelegen parkeerterrein.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Criteria

1 / 1
Technische en financiële haalbaarheidstoets
1 / 1
Draagvlak omwonenden, Ark van Oost en gemeente

Budget

  • Cipresstraat Ark van Oost: maatregelen treffen om gebruik parkeerterrein nabij Ark van Oost beter te benutten

    In 2018
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Maatregel 1: pijlen op de weg en een bord dat wijst naar het grote parkeerterrein Ark van Oost. Maatregel 2: benadrukken welke parkeerplaatsen met name bedoeld zijn voor bewoners en welke voor bezoekers. Het moet duidelijk worden dat bezoekers hun auto op de grote parkeerplaats parkeren en niet langs de weg. Na het uitvoeren van deze maatregelen wordt gekeken en gemeten wat het effect hiervan is. 27-12-2018

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 21-11-2018
Idee is ingestuurd op 21-11-2018