Kwaliteit Zilverdenplantsoen

Aanleiding

De sloop en nieuwbouw in de Ahornstraat en Lijsterbesstraat is afgerond en opgeleverd. Gedurende die werkzaamheden heeft het Zilverdenplantsoen als opslagplaats gediend voor materialen. Daarom laat de kwaliteit van het Zilverdenplantsoen op dit moment te wensen over.

Wie?

Op initiatief van de buurtbewoners gaan we samen het Zilverdenplantsoen opnieuw inrichten. De intiatiefnemers en gemeente Nijmegen zijn in 2019 samen gestart met de voorbereiding van het project. In de voorbereiding hebben de buurtbewoners zelf een landschapsarchitect geregeld die betrokken is bij het project.  

Planning:

Op 29 mei 2019 is tussen 16:00 en 17:00 een eerste informatieavond waarop u welkom bent om mee te denken en ideen en wensen te delen. De landschapsarchitect zal vervolgens een ontwerp maken en nog voor de zomerfeesten wordt het ontwerp op een nader te plannen avond met de buurtbewoners gedeeld.

 

Een geslaagde eerste bewonersavond

de bewonersavond op 29 Mei was druk bezocht en er is druk met elkaar gesproken over de mogelijkheden die het plantsoen biedt. De wensen en ideeen van de bewoners zijn inmiddels bij ons (de gemeente) terecht gekomen en op 05 juni gaan wij aan de slag met een eerste ontwerp.

Uitvoering

De werkzaamheden aan het plantsoen staan gepland voor het voorjaar 2020

In januari 2020 is de straat door het plantsoen aangepast, het asfalt is vervangen voor klinkers

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Budget

  • Quikscan naar budgetmogelijkheden voor het opknappen van het Zilverdenplantsoen

    In 2018
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Op 22 januari ben ik met de projectleider Redmar van der Steen op bezoek geweest bij omwonenden Jan van Eerd en Hanneke Mossou om kennis te maken en de ideeën voor de herinrichting van het plantsoen te bespreken. 30-01-2019 Helen Franken

Er is een Quick Scan gemaakt voor project Zilverdenplantsoen, waarbij duidelijk is welk budget voor opknap van dit plantsoen beschikbaar is. De projectleider start in januari - februari met dit project, waarbij initiatiefnemer en omwonenden nauw worden betrokken. 27-12-2018 JS

Begin november start projectleider John Dibbits met voorbereidingen. Hij onderzoekt vanuit welke disciplines budget beschikbaar gesteld kan worden om (de omgeving van) het Zilverdenplantsoen aan te pakken.

Gemeente bekijkt nu of er een gemeentelijk projectleider toegewezen kan worden die na de zomervakantie start met de voorbereiding van dit project: herinrichting Zilverdenplantsoen. 23-07-2018 JS

Het Zilverdenplantsoen wordt binnenkort gebruikt als bouwdepot voor bouwwerkzaamheden van de wooncorporaties in de wijk. Eind dit jaar komt het plantsoen weer vrij. Enkele buurtbewoners willen meedenken over de inrichting en meedoen met het beheer na de nieuwe inrichting. Binnenkort presenteren zij hun ideeen. U kunt daarop reageren.

Het is nog iets te vroeg voor een overleg hierover met omwonenden. Zodra de plannen van Standvast Wonen verder in uitvoering zijn gaan we een avond hiervoor plannen. U bent dan van harte welkom om mee te denken en doen!

Reacties

Ben benieuwd!

Antwoord

Dag Helene, op 29 mei is er tussen 16:00 en 17:00 een eerste bijeenkomst op het Zilverdenplantsoen.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 15-09-2016