Kruidenrijk grasland Wachterslaan

Vanuit een bewonersinitiatief wordt er in het Limospark aan de Wachterslaan het gazon omgevormd naar een kruidenrijk grasland. 

Samen met NL Bloeit! en de bewoners van de Wachterslaan wordt het bestaande gazon omgevormd naar een grasland met diverse soorten inheemse wilde planten door middel van inzaaien. Het oppervlakte van het om te vormen gazon is ongeveer 1.000 m2. Rondom de bestaande bomen wordt niet ingezaaid.

Het inzaaien zal starten op zaterdag 28 oktober 2023. Daarna zullen we de natuur wat tijd moeten geven.