Kraan voor Vlindertuin Hengstdal

Graag een kraan in de Vlindertuin Hengstdal zodat we nieuwe aanplant makkelijker water kunnen geven. En de vijvers kunnen vullen in tijden van droogte.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Criteria

100.0%
Draagvlak creëren voor plan bij omwonenden en nader te bepalen belangengroepen (in overleg met initiatiefnemers) - in percentage uitgedrukt
1 / 1
Technische en financiële haalbaarheidstoets

Budget

  • Realisatiebudget watervoorziening vlindertuin Hengstdal.

    In 2018
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Dinsdag 19 november wordt de putkast in de Vlindertuin aangesloten op de waterleiding en kan hij in gebruik genomen worden.

Na lang wachten is het eindelijk zo ver. We zijn begonnen met de aanleg van een waterpunt in de Vlindertuin bij de buurtkas. Het is een zogenaamde Putkast geworden die op de waterleiding wordt aangesloten. Een dergelijke watervoorziening zie je ook op markten en evenementen. Vandaag is de kast geplaatst en Vitens gaat hem nu aansluiten op de waterleiding. De verwachting is dat de aansluiting in week 46 gereed is.

Onderzocht is of het mogelijk is een put te slaan met een handpomp. Dit is geen optie. Het grondwater zit te diep; dit wordt niet alleen een forse investering maar ook qua pompen wordt het daardoor ondoenlijk. Op dit moment wordt gekeken naar een ander alternatief zoals bijv. een watertappunt (join the pipe), hoewel dit natuurlijk bedoeld is als drinkwatervoorziening. 27-12-2018 JS

Dit idee voldoet aan de voorwaarden en wordt nog dit jaar uitgevoerd.

Proficiat, uw wens heeft veel ondersteuning gekregen. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als aan deze voorwaarden kan worden voldaan wordt het plan uitgevoerd uit het wijkbudget 2018. Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen of er blijkt weerstand te zijn in de wijk, kijken we of het plan aangepast kan worden. Als we er echt niet uit komen, dan wordt een andere wens uitgewerkt. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk.

Op 30 mei 35 handtekeningen op papier ontvangen voor watertappunt / kraan voor de Vlindertuin aan de Hengstdalseweg. Goed werk initiatiefnemer!

Eind mei wordt de balans opgemaakt voor de wijkwensen in uw wijk. Op basis van likes en / of papieren ondersteuningen wordt een keuze gemaakt welke wijkwensen voor wijkbudget in aanmerking komen en verder uitgewerkt worden. U hebt nog tot einde van deze maand de tijd om uw buurtgenoten likes te laten uitdelen op mijn wijkplan of eventuele ondersteuningen op papier af te geven bij de wijkregisseur. Deze moeten voor eind mei binnen zijn. Ik wens u hierbij nog veel succes.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar dit platform te verleiden voor het uitdelen van 'likels' (hartjes) en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Hier nog de weggevallen tekst over de toezegging. Aansluiting water voor buurtkas en Vlindertuin bij Hengstdalseweg 18 toegezegd op 10 mei De gemeente gaat opdracht geven voor de aanleg van een zogenaamde putkast met watermeter en watertappunten, die ze gaan aansluiten of het waterleidingnet van Vitens. Via deze link (of op youtube.com/watch?v=TVFCfLVH5Fk) kun je zien wat we binnenkort gaan krijgen.

Antwoord

We zijn heel blij met deze toezegging want dan kunnen we tuinslangen aansluiten en een stuk eenvoudiger onze planten en zaaiplekjes in kas en tuin water geven Als het werkt hoort u op deze plek weer van ons Hengstdal vrijdag 10 mei 2019, groet henk horstink

Antwoord
Idee is ingestuurd op 22-05-2018