Oogstmaaltijd en oogstmarkt plus buurtkas

In mei 2017 is op het Limosterrein buurtmoestuin Limos gestart. In dezelfde tijd zijn bij Stip Oost bakken geplaatst om in te moestuinieren. Buurtmoestuin Limos, Stip Oost en de Vlindertuin hebben in samenwerking plannen ontwikkeld voor

- een toegankelijke kas van 6 bij 4 bij 2,5 m hoog op een mooie plek in de Vlindertuin (zie voor exacte locatie de foto hier bovenin en onder bestanden aan rechterkant van deze pagina). Deze kas wordt vandalismebestendig en van veilig materiaal.

-  een jaarlijkse oogstmaaltijd / oogstmarkt voor 50 personen te realiseren op het Limosterrein door aan te haken bij het wijkfeest dat ieder jaar eind september wordt georganiseerd

Voor de uitvoering wordt een beroep gedaan op een provinciale leefbaarheidssubsidie. Deze subsidie wordt alleen toegekend als er ook partijen willen co-financieren. De gemeente wil deze plannen mee co-financieren als er voldoende belangstelling voor is. Inmiddels heeft woningbouwstichting De Gemeenschap al toegezegd een deel van de co-financiering op zich te willen nemen. Vind je dit plannen waaraan je wilt deelnemen of die je graag mee wilt uitvoeren laat dit dan weten.  Alvast bedankt.

Insteek is dat het oprichten van deze buurtkas in het eerste kwartaal van 2019 gebeurt. De gemeente heeft hiervoor een bijdrage van 3.000,-- uit het wijkbudget beschikbaar gesteld.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Criteria

1 / 1
Omgevingsvergunning (toetsing aan TAG-regeling; Tijdelijk Anders Gebruik)
1 / 1
Draagvlak creëren voor plan bij omwonenden (in % uitgedrukt)
1 / 1
Afsluiten participatie-overeenkomst, waarin alle afspraken en voorwaarden TAG nadrukkelijk worden vastgelegd

Budget

 • Bijdrage voor oprichten tijdelijke kas

  In 2018
  project.budget.fields.is_assigned-alt
 • Leges omgevingsvergunning buurtkas

  In 2018
  project.budget.fields.is_assigned-alt
 • Putkast bij de buurtkas

  In 2019
  project.budget.fields.is not assigned

Feedback van de gemeente

Deze wijkwens blijft nog op deze pagina staan totdat de buurtkas is opgericht. Insteek is dat dit in 1e kwartaal 2019 gebeurt. 27-12-2018 JS

Gefeliciteerd! Ook de participatie-overeenkomst is getekend door de actieve groep buurttuiniers en wethouder openbare ruimte Bert Velthuis. De actieve groep kan aan de slag met overig subsidiegeld binnen halen en het oprichten van de tijdelijke kas! Veel succes.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een buurtkas in de Vlindertuin is door bewoner aangevraagd. De participatie-overeenkomst voor het beheer en onderhoud van Vlindertuin met op te richten buurtkas is in de maak. 8-8-2018 JS

Gisteren bijeenkomst geweest met initiatiefnemers en omwonenden Vlindertuin over de op te richten buurtkas in deze tuin. Goede opkomst. Kritische vragen, goede tips en adviezen en steun voor het idee! Ook aanmeldingen vanuit bewoners om mee te denken in het werkgroepje! Mooi, complimenten.

Adres voor bijeenkomst: Hengstdalseweg 18 in Vlindertuin.

Vanavond 2 juli organiseren initiatiefnemers een bijeenkomst voor omwonenden Vlindertuin 18 in verband met het oprichten van een tijdelijke kas. Op locatie, start om 19.00 uur. U bent van harte welkom!

Proficiat, uw wens heeft veel ondersteuning gekregen. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als aan deze voorwaarden kan worden voldaan wordt het plan uitgevoerd met een bijdrage uit het wijkbudget 2018. Er zijn meerdere sponsoren voor dit project. Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen of er blijkt weerstand te zijn in de wijk, kijken we of het plan aangepast kan worden. Als we er echt niet uit komen, dan wordt een andere wens uitgewerkt. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk.

Ontvangen op 30 mei 2018. JS

Vandaag maar liefst 43 handtekeningen op papier ontvangen van wijkbewoners Hengstdal die de wijkwens voor het realiseren van een kas én oogstmaaltijd ondersteunen. Dank!

Eind mei wordt de balans opgemaakt voor de wijkwensen in uw wijk. Op basis van likes / papieren ondersteuningen wordt een keuze gemaakt welke wijkwensen voor wijkbudget in aanmerking komen en verder uitgewerkt worden. U hebt nog tot einde van deze maand de tijd om uw buurtgenoten likes te laten uitdelen op mijn wijkplan of eventuele ondersteuningen op papier af te geven bij de wijkregisseur. Ik wens u hierbij nog veel succes.

Dank u voor het plaatsen van uw mooie wijkidee op mijnwijkplan! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Als er voldoende belangstelling voor is plaatsen wij uw idee over naar de uitwerkfase. Succes!

Reacties

In januari heeft ook de provincie de aangevraagde subsidie toegekend. Daardoor hebben we de kas kunnen bestellen en is die op vrijdag 1 maart geplaatst en gelijk volgezaaid. Bij de feestelijke opening hebben we elke bezoeker al een plantje kunnen geven. Zie nijmegen-oost.nl/berichten/welkom-in-nieuwe-buurtkas-bij-hengstdalseweg-18 Een deel van de subsidie is aangevraagd voor de gerzamenlijke oogstmaaltijd die in september is gepland bij het traditionel wijkfeest op de Limos. Penningmeester Wim heeft euros ontvangen zodat de oogstmaaltijd georganiseerd kan worden. In september leest u meer hierover op nijmegen-oost.nl en in de wijkkrant.

Antwoord

Is het mogelijk om de kop met koeienletters aan te passen. De irritatie begint bij mij weer te groeien over het toenemende narcisme rond die kas!

Antwoord

Goede middag buurtbewoners ik stuur zo een foto naar Jolande zodat ze ie op deze pagina van nijmegen.mijnwijkplan.nl kan zetten

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitvoering op 05-12-2018

Mijlpaal ! Dinsdag 20 november 17.15 Ondertekenen Els, Marja, Henk en Wim de participatieovereenkomst met wethouder Bert Velthuis in Stip Oost aan de Elzenstraat 4. Een mijlpaal, Welkom welkom daarna krijgen we het geld van de gemeente en kunnen we de leges vande vergunning betalen , de subsidie bij de provincie aanvragen en hopelijk gelijk ook de kas bestellen. De burtkastuiniers willen bouwen !

Antwoord

Henk, heb jij een mooie foto voor mij van de ondertekening van de overeenkomst?

Antwoord

Wat we na de vergunning verder gaan doen: 1) samen met oogstmarktmensen subsidie aanvragen voor de nog ontbrekende euro's bij de provincie 2) overleggen over de participatieovereenkomst over beheer Vlindertuin plus kas met Jolande Spierings. 3) besluiten welke kas met welke kunststof we precies bestellen (in elk geval kleiner of gelijk 6bij 3 bij 2-2,5 m) 4) ervan uitgaande dat er geen bezwaren komen, dan zaterdag 10 november de kas bestellen 5) aanhangers/buurtbewoners informeren en werven voor het in elkaar zetten van kas en feestelijke opening, 6) de kas in elkaar zetten en in januari of .. feestelijk openen

Antwoord

Vergunning verleend, hoera ! We hadden al > 50 handtekeningen uit heel Hengstdal, draagvlak en goodwill bij 40 directe buren Vlindertuin en 4 enthousiaste medewerkers; Els, Marja, Henk en Kitty. Eind augustus kregen we al vertrouwen van Omgevingsdienst Regio Nijmegen, ODRN. Op 28 september kwam de belangrijke omgevingsvergunning zwart op wit in de bus. Een tijdelijke vergunning, maar toch 9 jaar! Wat we nu gaan doen: 1) samen met oogstmarktmensen subsidie aanvragen voor de nog ontbrekende euro's bij de provincie

Antwoord

vanuit TAG (Tijdelijk Anders Gebruik) geldt er een periode van maximaal 5 jaar voor de buurtkas.

Antwoord

Op dinsdag 9 oktober zijn de ontstane misverstanden bijgelegd. Op dinsdag 23 oktober wordt er verder gewerkt aan een aanvraag voor de provinciale leefbaarheidssubsidie.

Antwoord

Vanwege een slechte onderlinge samenwerking en communicatie trek ik mij terug uit dit initiatief. Dit betekent dat het onderdeel jaarlijkse oogsmaaltijd en oogstmarkt komt te vervallen inclusief de co-financiering die was toegezegd door woningbouwstichting De Gemeenschap.

Antwoord

In de week van 16 tot en met 21 juli ben ik bij verschillende horeca gelegenheden in Nijmegen Oost langs geweest met de vraag of zij koks in dienst hebben die een jaarlijkse oogstmaaltijd willen bereiden. De volgende hebben positief gereageerd: eetcafe Klinkklaar, restaurant Vesters, Waud, Bistro restaurant Hobbema en restaurant Voldaan.

Antwoord

Zowel voor de kas en de jaarlijkse oogstmaaltijd bestaan al nader uitgewerkte plannen die weer zijn samengesmeed tot een aanvraag voor de provinciale leefbaarheidssubsidie. Mocht daar belangstelling voor zijn, laat dat dan via een bericht op deze site weten.

Antwoord

Dit past helemaal bij deze Green Challenge: https://samengezondetennijmegen.nl/, ook een gemeenschappelijke oogstmaaltijd. Op https://samengezondetennijmegen.nl/excursies/ kan je een evenement aanmaken, bijvoorbeeld voor een gemeenschappelijke maaltijd met zelf geteelde groentes deze zomer al. Daar doe ik graag aan mee!

Antwoord

Bedankt voor je enthousiaste reactie Karla. Mocht je meer mensen kennen die willen meedoen, laat het hen weten.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 12-03-2018