Hengstdalseweg (tussen Beukstraat en Sophiaweg): gedeeltelijke reconstructie

Reconstructie gedeelte Hengstdalseweg (tussen Beukstraat en Sophiaweg).

De aanleiding reconstructie

 • De verhardingsconstructie van dit gedeelte van de Hengstdalseweg is slecht en is aan vervanging toe. We hebben het dan over het asfalt en de fundering van de weg.
 • De weginrichting voldoet niet.
 • Het hoofdriool onder de Hengstdalseweg is aan vervanging toe.
 • In Nijmegen-oost is sprake van regenwateroverlast

Projectgebied is afgebakend van het kruispunt Sophiaweg tot en met het kruispunt Beukstraat.

Aan de Sophiaweg wordt niet gewerkt.

Het reparatie vak nabij de kruising met de Beukstraat vormt de fysieke grens van het projectgebied.

Verkeerskundig:

 • Van 50 naar 30
 • Busroute -> asfalt
 • Fietsstraat  -> rood, middengeleider
 • Nijmegen Duurzaam Bereikbaar (NDP) Oktober 2011
 • Verkeerscirculatieplan Nijmegen Oost “Aantrekkelijk Nijmegen Oost, in balans met stedelijke bereikbaarheid” (VCP Oost) September 2016
   

Riolering:

 • Het hoofdriool op dit gedeelte van de Hengstdalseweg wordt vervangen.
 • De huisaansluiting in de openbare ruimte worden vervangen

Wateroverlast:

 • We willen het wateroverlast probleem thv nr 118-132 oplossen.
 • We kijken naar de wateroverlast voor het gehele stroomgebied tot aan Javaplein.
 • Klimaatadaptatie / infiltreren op dit gedeelte van de Hengstdalseweg is een uitgangspunt.
 • Steenbreek waar we mogelijkheden zien.
 • Waterberging op straat doen we toenemen
 • Aansluiting zijstraten met inritconstructies
 • er wordt een infiltratieriool aangelegd

Groen

 • de kastanjebomen blijven behouden
 • er wordt nieuw groen (bomen) aangeplant

Planning;

Voorbereiding 2019 / 2020

Uitvoering 2020 / 2021

Start uitvoering na de Vierdaagse 2020 - door de coronacrisis is de start uitvoering verplaatst naar na de bouwvak 2020. 

De start van de werkzaamheden is gepland na de zomervakantie 2020. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 24 weken duren. De precieze planning wordt afgestemd en gemaakt door de aannemer. Hierover wordt u nog geïnformeerd door ons en door de aannemer.

Die 24 weken uitvoeringsperiode is gebasseerd op; 

- Het aantal vierkante meters en strekkende meters van het projectgebied. 

- Omdat we de kastanjebomen willen behouden moeten we hier de planning op aanpassen. Werkzaamheden rondom de kastanjebomen zullen namelijk in de periode Oktober – Maart  uitgevoerd moeten worden.Deze specifieke werkzaamheden vragen ook meer tijd

- Hengstdal is een archeologisch waardevol gebied. Het is een waarde 3 gebied, dat betekent dat met deze werkzaamheden we archeologische begeleiding geeist worden. Deze begeleiding vraagt meer tijd.

- De Hengstdalseweg is verdacht op CE (conventionele explosieven). Dat wilt zeggen materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Dit betekent dat er ook onder OCE begeleiding gewerkt wordt. De meeste grond onder de Hengstdalseweg is al eens geroerd (het huidige riool is naoorlogs) maar niet alles. Deze begeleiding vraagt meer tijd in de uitvoering. 

Projectleider voor dit project: Redmar van Steen, r1.van.steen@nijmegen.nl

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Planning volgens tekening ziet er goed uit. Al eerder gevraagd rekening te houden met het uitrijden vanuit de Vogelkersstraat. Op dit moment is het zeer onoverzichtelijk als er auto's op de parkeerplaatsen staan op de Hengstdalseweg. Nu zie ik op tekening dat er aan beide zijden ook nog bomen/struiken geplaats worden. Het wordt dan wel een 30 km zone, maar als je niks ziet tijdens het uitrijden dan is 30 km ook hard.

Antwoord

Heel blij met alle verbeteringen.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 04-11-2019

Mooi, ben benieuwd!

Antwoord

Graag rekening mee houden dat het uitrijden van de Vogelkerstraat overzichtelijker wordt. Eventueel met spiegel aan de overzijde.

Antwoord

Komt er bij de reconstructie meer ruimte voor de bomen? Is er al een plan of schets om te bekijken?

Antwoord

Dag Helene, we gaan zeker met nog met bewoners in gesprek over de reconstructie. Binnen het project is nadrukkelijke aandacht voor de bomen die aan het wegvak van de Hengstdalseweg staan.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 17-10-2018