Groenonderhoud Limosterrein

Beste lezer,

Aanleiding
Zoals u weet zijn er behoorlijk veel bomen op het Limos terrein die dood gaan. Het betreft hier voornamelijk jonge bomen. Er zijn de afgelopen jaren verschillende bomen vervangen maar ook deze bomen hadden het moeilijk. Er zijn er inmiddels een behoorlijk aantal gesneuveld.

Onderzoek
Gemeente Nijmegen wil dit probleem structureel oplossen.Om de oorzaak te achterhalen heeft de gemeente Nijmegen de bodem laten onderzoeken.

Resultaat
Het resultaat hiervan is dat in grote lijnen de bodem te weinig organische stof bevat en behoorlijk verdicht is. Hierdoor is zuurstof en water beperkt aanwezig en slecht opneembaar voor bomen en planten. De droge periodes van 2018 en 2019 hebben hier nog extra aan bij gedragen. De bodem bevat weinig tot geen bodemleven en is uit balans.

Vervolg
Om dit te verbeteren zal bodemverbetering plaats moeten vinden. We zijn voornemens om dit op volgende manieren te doen:

  • Organische stof (schimmeldominante humuscompost) aanbrengen in de groeiplaatsen
  • De bodem pleksgewijs om de boomkronen heen lostrekken met een woelpoot tot 60-80 cm diepte
  • Groeiplaatsen bestrooien met een laag van +/- 5 cm schimmeldominante humuscompost
  • Onder de oudere bomen (Linderij) pleksgewijs injecteren met lucht en voedsel
  • Aanplanten nieuwe bomen in een groeiplaats van 5 x 5 x 0,8m meter.  Daarin wordt schimmeldominante humuscompost doorgemengd in de bovenste 0,30-0,40 m
  • In verband met de droge periodes van afgelopen jaren en waarschijnlijk in de toekomst worden de volgende soorten herplant die beter tegen de droogte kunnen: Gleditsia triacanthos, Koelreuteria paniculata, Robinia pseudoacacia, Sophora japonica.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat de bodem meer organische stof bevat waardoor het vocht en lucht vast houdt. Het bodemleven komt hierdoor weer op gang op termijn is de bodem weer in balans. Het heeft tijd nodig en men ziet ook niet direct resultaat in de groei van de bomen. Dit zal enkele jaren duren.

De werkzaamheden brengen tevens behoorlijk veel kosten met zich mee. Omdat dit werk onder regulier onderhoud valt wordt het gefaseerd.  We streven ernaar om per jaar +/- 20 % van het terrein te bewerken. Omdat een gedeelte van het terrein (20%) wordt opgepakt blijft er altijd voldoende ruimte over voor activiteiten. Het gedeelte dat is bewerkt komt er tijdelijk anders uit te zien. Het is bewerkt en bestrooid met compost. Na een paar maanden groeien de grassen en kruiden er weer doorheen.  In het voorjaar van 2020 wordt hiermee gestart. 14 bomen worden vervangen. Als eerste wordt het gedeelte aan de kant van de Limoslaan en de Wachterslaan opgepakt. Hier staan de meest slechte bomen.

Andere kruiden
Door de bewerkte bodem ontstaan er waarschijnlijk ook tijdelijk andere kruiden tussen de bestaande vegetatie.  Pioniersoorten krijgen weer even een kans zicht te ontwikkelen. Op termijn verdwijnen deze weer en zal de vegetatie die er thuis hoort van nature ontstaan.

Toekomst
Een behoorlijk deel van het terrein wordt als gazon beheert. Regelmatig komt de maaimachine deze stukken maaien. Sommige stukken worden gebruikt voor activiteiten en sport en spel. Wordt al het gazon hiervoor gebruikt? Misschien is het mogelijk om meer terrein extensiever te beheren (1 of 2x  per jaar te maaien). Hierdoor krijgt de bodem meer rust. Dit komt ten goede van de bodem maar is ook goed ook voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met Peter Marcusse via p.marcusse@nijmegen.nl of Bas de Beijer via b.de.beijer@nijmegen.nl.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Is er nooit eerder gekeken voordat er bomen geplant werden hoe de bodem er bij lag? Wie is er verantwoordelijk voor deze blunder?

Antwoord
Idee is ingestuurd op 24-02-2020