Broersveld (Bomenbuurt): renovatie, sloop, nieuwbouw woningen.

De renovatie, sloop en nieuwbouw van de woningen in Broersveld (bomenbuurt) wordt gestart door woningcorporatie Standvast Wonen. Daar waar noodzakelijk wordt ook de openbare ruimte meegenomen en aangepast.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Dit project bevindt zich in een afrondende fase. Projectleider Mohamed Hamidi is aanspreekpunt voor de aansluiting op de openbare ruimte. Voor het project Zilverdenplantsoen is projectleider Redmar van Steen aanspreekpunt. 27-12-2018 JS

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 17-01-2018
Idee is ingestuurd op 15-12-2017