Boom in Jozef Israëlsstraat

Het zou erg mooi zijn als er een boom geplant wordt voor aan fe zijde van de Jozef Israëlsstraat 72. Er is hiervoor meer dan voldoende plek tussen de parkeerplaatsen en de uitrit van de Coop in. Zo is het groen in de straat meer in balans. Aan de andere kant van de straat staan namelijk grote prachtige bomen. Aan deze kant oogt het kaal. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste bewoners, 

Goed nieuws!
We hebben geen bezwaren op het plan ontvangen. Er wordt dit najaar gestart met de uitvoer van het vergroenen op deze locatie. Bewoners zullen de groenstrook zelf gaan inrichten. 

Beste bewoners, 

Goed nieuws!

Inmiddels is het idee verder uitgewerkt door de groenadviseur in overleg met de initiatiefnemer. Het plan met ontwerp vindt u in de brief onder het kopje bestanden. De brief is aan direct aanwonenden bezorgd. 

Heeft u toch onoverkomelijke en gemotiveerde bezwaren tegen dit plan? Laat dit dan uiterlijk 14 augustus 2023 weten via wijkregisseuroost@nijmegen.nl. Als er geen bezwaren binnen komen starten we in het najaar met de uitvoering.

Beste bewoners, de initiatiefneemster heeft 8 handtekeningen verzameld van buurtgenoten die het idee ondersteunen. Deze zijn digitaal toegevoegd. 

Beste Ilona,

Uw vraag voor een extra boom wordt opgenomen in het zogeheten bomenplan. Het wordt gebiedsgericht aangepakt en er wordt dan gekeken wanneer uw locatie hieronder valt, dit is nog niet helemaal in beeld.  

Zodra er meer informatie is, nemen wij contact met u op. 

Beste bewoners,

De gemeente heeft goed contact met de initiatiefneemster. Het is belangrijk dat het idee ondersteund wordt door de omliggende buurtbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar Mijn Wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee. Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 30-10-2023
Gepromoveerd naar In uitwerking op 31-07-2023
Idee is ingestuurd op 05-07-2020