Speelplekken Richard Holstraat en Sweelinckstraat

De speelplekken in de Richard Holstraat en Sweelinckstraat gaan veranderen. Wat de veranderingen zijn leest u hieronder.

Wat is er aan de hand?
Jaarlijks controleert de gemeente de speeltoestellen. De speeltoestellen in de Richard Holstraat en Sweelinckstraat zijn op. Daarnaast is gemeente Nijmegen van plan de afvoer van regenwater in de Spoorbuurt te verbeteren. Hiervoor gaan veel werkzaamheden plaatsvinden en staan de speelplekken in de weg.

Wat gaan we doen?

  • In mei/juni 2022 halen we het speeltoestellen weg. Ook het kunstgras en een deel van de hekwerken worden verwijderd.
  • We leggen in de overgebleven ruimte graszoden en laten het hek aan de straatkant staan.
  • Omdat deze speelplekken niet terugkomen breiden we de speelplek aan de Duncklerstraat/Wachterslaan uit.
  • Om te bepalen op welke manier dat moet gebeuren gaan we op woensdagmiddag 25 mei om 15.00 uur  in overleg met kinderen en buurtbewoners. Zien we u daar?

Hoe nu verder?

  • Nadat we de wensen bij de kinderen en buurtbewoners hebben opgehaald benaderen wij een leverancier die dit voor ons in 2 voorstellen gaat weergeven. Deze voorstellen worden gepresenteerd op mijnwijkplan.nl.
  • Meer informatie hierover ontvangt u, samen met de 2 voorstellen, in een nieuwe brief.

Voor eventuele vragen hierover mailt u naar : spelen@nijmegen.nl
 

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders,
 

Jolande Spierings
Producteigenaar groen, spelen en straatmeubilair