Wilde bloementuin aan de Albert Schweittzerlaan aan de kant van het Bisschop Hamerhuis.

Momenteel is hier een grasveld en het idee is om er een wilde bloementuin van te maken waar bijen profijt van kunnen hebben. Deze bloementuin zou dan onderhouden worden door de gemeente. Het gaat dan voornamelijk om het snoeien van de aanplant.

-------------------------------------------

Bericht vanuit gemeente

‘Goed te horen dat bewoners meer biodiversiteit en dus bloemen wensen voor vlinders en bijen. Door op deze locatie minder te gaan maaien komt er meer biodiversiteit in het gras. Gazon verdwijnt en er verschijnen diverse kruiden met bijbehorende bloemen.

De locatie betreft schrale, arme grond en is hiermee geschikt voor het ontstaan van verschillende kruiden. Extra inzaaien van een bloemenmengsel op de bestaande vegetatie heeft geen zin. Het mengsel komt onvoldoende op en verdwijnt na een aantal jaren. Inheemse kruiden overheersen op het bloemenmengels.

Hoe kan er op deze locatie meer biodiversiteit gerealiseerd worden?
Eén of twee keer per jaar maaien en afvoeren zorgt er voor dat het gras ruiger wordt en er na enkele jaren diverse kruiden en bloemen gaan ontwikkelen.

Gemeente is op diverse locaties in de stad dit beheer aan het toepassen om meer diversiteit te realiseren. Uw idee ondersteunt ons groenbeleid.

Nadeel
Niet iedereen vindt het beeld dat hoort bij schraal en kruidenrijk gras mooi.’

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Fijn dat u uw idee op onze pagina heeft geplaatst. Onze reactie vindt u aan de rechterzijde van deze pagina, direct onder het geplaatste idee. Belangrijk is dat er voor het idee draagvlak ontstaat in de buurt. Het is dus belangrijk dat uw buren/buurt enthousiast zijn over het plan. Graag zien wij dat terug in het uitdelen van hartjes of het ophalen van handtekeningen.

Reacties

Altijd goed om na te denken over alternatieve ideeën. Ik ben voorstander van een grasveld; het past prima in de omgeving. Daarnaast zorgt gras voor verkoeling in de steeds warmere zomers. De eerdere ervaringen met onderhoud van bloemperken op deze plek zijn niet positief. Ik verwacht dat het snel een verpieterde aanblik geeft en insecten een andere plek zoeken. Iets vergelijkbaars kun je in je eigen achtertuin aanleggen, waar je vanaf je terras elk moment van de dag van kunt genieten.

Antwoord

Leuk plan. Ik ben voor!

Antwoord

Waardering voor initiatief! Maar ik hecht zeer aan het gras, en de ruimte die dat biedt in/aan de straat. M.i. 80% gras laten, en aan de rand, langs de muur, wilde bloementuin. Onderhoud door de gemeente, daar heb ik geen hoge pet van op. Daar verwacht ik niet veel van, en dan staat alles er snel hopeloos bij. De vraag voor ondersteuning is veel de voorbarig.

Antwoord

Ik ben hier geen voorstander van. De helft van de tijd staan dit soort perkjes er dor en onverzorgd bij. Het is dan toch echt belangrijk dat de buurtbewoners het bij gaan houden en daar hoor ik nog geen geluiden van. Ik heb zelf ook geen behoefte om dat te doen.

Antwoord

Super plan!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 05-03-2021