Aanpassing fietspaden St. Annastraat

 

Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van de gemeente Nijmegen worden door Aannemingsmaatschappij van Gelder werkzaamheden uitgevoerd aan de St. Annastraat tussen de Campusbaan en de Groenestraat.

De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn:

  • Het fietspad wordt verbreed om de fietsveiligheid op de St. Annastraat te verbeteren. Hierdoor wordt het trottoir smaller;
  • De aansluiting van de Thijmstraat op de St. Annastraat wordt verbeterd;
  • Er wordt groot onderhoud uitgevoerd aan het asfalt van de weg en op het spoorviaduct.

Meer informatie over het ontwerp is te vinden in de bijlagen.

Planning
De planning van de werkzaamheden is nog niet definitief, hier ontvangt u binnenkort meer informatie over.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 06-03-2023