Versterking Bio diversiteit Park-west

Aanplant van 2 gemengde hagen, totaal 400m2. De hagen zijn samengesteld uit 19 soorten inheemse, bloeiende, vruchtdragende heesters. speciaal geselecteerd op het bieden jaar-rond (februari-november) van voedsel aan insecten, vlinders en wilde bijen en voedselaanbod (bessen, noten, vruchten en insecten) en nestgelegenheid aan vogels en kleine dieren.

Doel: versterking van bio-diversiteit, verrijking van natuurwaarden. Vergroting van wandel-, kijk- en luistergenot voor de bezoeker van het park.