Parkeren Kerkstraat

Bij de reconstructie van de Kerkstraat een aantal jaren geleden is gekozen voor een parkeerstrook over de hele lengte van de straat, naast het rode wegdek dat dienst doet als fietsroute. Auto's zijn te gast. De parkeerstrook symboliseert de tramrails die daar vroeger heeft gelopen. Niemand herkent de strook echter als parkeerstrook en parkeert daarom vaak in de berm of op de fietsroute waardoor de straat wordt versmald. Er fietsen veel kinderen in de straat op weg naar Basisschool de Lanteerne. Door het onnodig versmallen van het wegdek wordt de straat voor hen onoverzichtelijk. Door het parkeren in de berm krijgen wilde bloemen, goed voor bijen en vlinders, geen enkele kans. Veel parkeerders zijn van goede wil. Het zou daarom goed zijn als er (zoals in de gerenoveerde Schependomlaan) enkele P-tegels in de strook geplaatst worden zodat mensen die als parkeergelegenheid herkennen. Een eenvoudige oplossing.

Zie bijgaande foto’s van de situatie.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

De trambaan is inderdaad bedoeld om te parkeren. Dit is niet aangeduid omdat er dan naast P-tegels ook vakken gemarkeerd moeten worden en borden geplaatst. Hier wordt de straat niet mooier van. Daarom moeten we gezamenlijk kijken hoe we op een andere manier duidelijk kunnen maken dat het een parkeerstrook is. Als buurtbewoners weet u het beste wie hier parkeren en hoe we deze mensen kunnen bereiken. Heeft u een idee om deze boodschap te verspreiden? Laat het weten in de reacties op MijnWijkplan. Voor wat betreft de bloemrijke bermen, deze zullen uiteindelijk natuurlijk ontstaan.

Beste Therese, dank voor het indienen van uw idee op MijnWijkplan. Uw idee wordt besproken tijdens het verkeersoverleg en wij komen hierop terug.

Reacties

Ik vind dit een ontzettend goed idee, dat ook op andere plekken in Nijmegen mag worden doorgevoerd.

Antwoord

Insectvriendelijke begroeiing in de berm is toch veel aantrekkelijker dan geparkeerde auto's. Auto's horen op de weg. Een simpel bordje of tegel als aanwijzing is voldoende. Iets of iemand moet het vertellen. Wat weerhoudt ons? Doen!

Antwoord

Dat er een bloemenzee mag ontstaan in de berm. Geweldig idee!

Antwoord

Goed voor de bloemen!

Antwoord

Top Therèse! Desnoods leggen wij zelf P-tegels!

Antwoord

goed idee

Antwoord
Idee is ingestuurd op 09-06-2020