nestkasten voor spreeuwen en torenvalken in Hees

Nestkasten voor Spreeuwen en Torenvalk. Het plan is om 10 spreeuwenkasten op te hangen in de hoge populieren in het populierenlaantje dat vanaf de hoek Wolfkuilseweg en Energieweg zich uitstrekt over en afstand van een paar honderd meter.  In dat laantje staan zo’n 80 populieren. Waarom spreeuwenkasten ?  De spreeuw is wel aanwezig in Hees. (Zie foto). Deze vogelsoort is echter de laatste 20 jaar met meer dan 50% afgenomen en verdient dus wel ondersteuning.             De biotoop voor de spreeuw is nog wel beschikbaar in Hees. Zo zijn daar de “rommelige” paardenweitjes  langs de Wolfkuilseweg. Daarnaast is park-west  (tussen Bredestraat en Industrieweg) met haar ruwe vegetatie gunstig als voedselgebied voor de spreeuw. Het voedselbos in ontwikkeling zal ook meer en meer van belang worden voor de Spreeuw.  Ook de grasvelden van FC Nijmeegse Boys kunnen voedselbron zijn voor de Spreeuw. Zij jagen daar op larven van de langpootmug. Dat is prima, want dat voorkomt aantasting van de grasmat door deze larven. Nu is het nodig dat er ook voldoende nestel gelegenheid komt voor de spreeuw.  Het aanbrengen van 10 spreeuwenkasten in de populieren zal de spreeuw helpen te overleven waardoor wij van deze levendige vogel kunnen blijven genieten. 

Een nestkast voor de Torenvalk. De torenvalk bezoekt Park-west regelmatig. Kennelijk zijn er voldoende muizen aanwezig. De torenvalk staat sinds november 2017 op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten. De laatste 10 jaar zijn de aantallen torenvalken drastisch afgenomen. Het lijkt er op dat Park-West tussen Bredestraat en Industrieweg de Torenvalk wel wat te bieden heeft. De vegetatie is niet aangeharkt en ruw van karakter waardoor er muizen kunnen leven. De verwachting is dat als het Voedselbos zich de komende jaren zich verder ontwikkelt dat er nog meer voedsel zal zijn voor de Torenvalk in de vorm van muizen.

Wij willen de Torenvalk een nestgelegenheid bieden door het plaatsen van en nestkast hoog in de Notenboom die nu in Park-west staat.  Wie weet wordt de prachtige Torenvalk een vaste inwoner van Hees.

Kosten en uitvoering. De kasten worden opgehangen door bewoners van Hees.                  10 nestkasten voor spreeuwen en 1 nestkast voor de torenvalk kosten bij aankoop ongeveer 350 Euro. Voorstel:  wij bouwen zelf de kasten. De kosten voor materiaal worden begroot op 200 euro. Wie doet er ook mee ?

Ab Verheul – lid van de Werkgroep Groen Hees. abverheul@outlook.com

Initiatiefnemer

Deelnemers

Budget

  • Schatting van benodigd budget, dit budget is nog niet toegekend

    In 2018
    project.budget.fields.is not assigned

Feedback van de gemeente

Beste initiatiefnemer, Proficiat, uw wens heeft voldoende likes gekregen op MijnWijkplan. Wij nodigen u van harte uit om deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we samen of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als dat het geval is, wordt het plan uitgevoerd uit het wijkbudget. Er zal met de initiatiefnemer contact op worden genomen voor een afspraak. Wanneer de datum bekend is zal deze kenbaar worden gemaakt op mijnwijkplan zodat overige deelnemers/geïnteresseerde ook kunnen aanschuiven. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk.

Reacties

Goed plan!

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitvoering op 16-11-2018

Mooi idee. Kan een spreeuwenkast ook in de tuin? Wat zijn de voorwaarden voor succes? Sportpark Schoonhorst biedt (ondanks de kunstgrasvelden) toch nog gras genoeg lijkt me. Moet zo'n kast hoog hangen zoals bij de torenvalk? Als jullie een bouwtekening hebben houd ik me aanbevolen.

Antwoord

3 a 4 meter is hoog genoeg. de spreeuw is van origine geen bosvogel zoals merel en wil dus wel uitzicht op open land. Nestkast midden in de tuin is dus minder gunstig. Ik kan je meer informatie rechtstreeks zenden. Stuur je e-mailadres naar abverheul@outlook.com Groet.

Antwoord

Goed initiatief!

Antwoord

Goed idee Ab!!

Antwoord

Prima idee! Zodoende kunnen we hopelijk meer spreeuwen en torenvalken in onze wijk begroeten en waarnemen! Met het bouwen van de nestkasten doe ik graag mee!

Antwoord

Goed idee, ik mag als Hesevelder helaas ook niet stemmen. In Heseveld zaten vroeger ook veel meer spreeuwen? Er zijn dan ook de nodige 'rommelterreintjes' en groene stukken verdwenen hier: Dominicusterrein tussen Kerkstraat en Neerbosscheweg, schoolgebouw en omgeving Kaaplandstraat, een zeer groot deel van de velden van Quick - en dieren hebben weinig te zoeken op kunstgras.. -, een deel van Rosa de Lima, het voormalige tuincentrum aan de Molenweg, vele nieuwbouw aan de Kerkstraat, nieuwbouw in het bos naast de Boskapel......: nogal een waslijst! En dan heb ik het nog niet gehad over de vele grote bomen die hier zijn weggehaald uit tuinen, vaak ook wel helaas noodzakelijk omdat ze te groot waren. Ze worden echter zelden vervangen voor nieuwe, en een buurvrouw zei ooit misprijzend over mijn grote boom: "Bomen horen niet thuis in de stad."(-:

Antwoord

Dank voor je reactie. Ik ben het volledig eens met een aantal zaken die je noemt ivm het verdwijnen van voedselbronnen en nestgelegenheid voor de spreeuw. Hieraan kan nog toegevoegd worden dat het gemeentelijke beleid inzake openbaar groen ook vaak negatief is voor de natuur en daarmee ook de spreeuw. Heesters en bomen worden te vroeg en te vaak gesnoeid en beknot. Ook worden geregeld soorten vegetatie aangeplant die niet altijd een goede bijdrage zijn voor het natuurlijk leven. Deze cultivars en uitheemse soorten worden dan voor de sier of voor het gemak geplant en daar hebben insecten en vogels vaak weinig aan. en wagt bomen in de stad betreft: met nog meer recht kan je stellen: "auto's horen niet in de stad".

Antwoord

Prima initiatief voor levendige, groen buurt, ook voor bedreigde vogelsoorten. En er zijn vast handige buurtgenoten voor het knutsel- en ophangwerk van de nestkasten. Hartelijke groet, Guido.

Antwoord

Ik vind het een goed idee. Ik mag helaas niet stemmen want ik woon net buiten de wijk in de Pe Hawinkelsstraat. Groetjes, Jelle

Antwoord
Idee is ingestuurd op 01-05-2018