Herinrichting Woonstraten: Perzikstraat

De aanleiding reconstructie

  • Asfalt er uit klinkers er in.
  • De straat zo inrichten met oog voor duurzaamheid.

Verkeerskundig:

  • Nader te bepalen 

Groen;

Riolering:

Wateroverlast:

Planning;

Voorbereiding 2020 / begin 2021

Uitvoering  2021

Start uitvoering kwartaal 2 2021

Projectleider voor dit project: Redmar van Steen, r1.van.steen@nijmegen.nl

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 15-06-2020