Herinrichting Woonstraten: Perzikstraat

Het asfalt in de Perzikstraat is aan vervanging toe. Dit onderhoud is noodzakelijk, maar het biedt tegelijkertijd een mooie kans om de straat voor u als bewoner prettiger te maken om doorheen te rijden, lopen of verblijven. Op deze pagina leest u er meer over.

We gaan de Perzikstraat vernieuwen
Dat doen we zowel boven als onder de grond. Ook gaan we voor een duurzame inrichting van de straat door duurzame materialen te gebruiken en de uitstoot van uitlaatgassen te beperken. De uitvoering van het werk begint na de zomer in 2021. Gemeente Nijmegen en Heijmans Infra werken samen aan dit project. De plannen voor de inrichting gaan we nu maken. Sommige zaken liggen al vast, maar er is nog veel ruimte voor bewoners om met ons mee te denken.

De mening van straatbewoners telt
Tot en met 10 januari hebben de bewoners een online vragenlijst in kunnen vullen. Bijna alle bewoners uit de straat hebben dit gedaan! In deze vragenlijst hebben bewoners hun mening gegeven over parkeren, spelen, bewegen, ontmoeten, groen, de inrichting en de uitstraling van de straat. Kortom: over alles wat voor u belangrijk is. Onder 'bestanden' in de linker kolom vindt u een samenvatting van de ontvangen antwoorden.

Samen met de bewonerswerkgroep werken we de ideeën verder uit
Een groep bewoners uit de straat heeft via de vragenlijst aangegeven mee te willen denken over de herinrichting. Deze bewoners vormen samen de werkgroep waarmee we de behoeften en ideeën voor de straat verder uitwerken. De door u ingevulde vragenlijsten vormen hiervoor belangrijke input. In de werkgroep bespreken we de ideeën en maken we samen een eerste voorstel voor het ontwerp voor de straat.

Het schetsontwerp voor de Perzikstraat is gereed
In januari en februari is de werkgroep aan de slag geweest met het ontwerp voor de herinrichting van de Perzikstraat. We namen de wensen van de bewoners hierbij als uitgangspunt. Het resultaat vindt u in de linkerkolom. In dit ontwerp ziet u de ligging en breedte van de rijbaan en het trottoir. Ook kunt u alvast zien waar de parkeervakken, drempels en groenvakken gaan komen.

Hieronder ziet u welke wensen en behoeften er door de bewoners van de Perzikstraat zijn aangegeven en hoe we daar met de werkgroep invulling aan hebben gegeven. De verdere uitwerking hiervan volgt in het Voorlopig Ontwerp.

Wens: kindvriendelijke straat, zorg voor verkeersremming
Dit komt in het ontwerp terug door: 

  • Inritconstructie aan het begin van de straat
  • Duidelijk aangegeven p-vakken
  • Smallere rijbaan van 4.20m (breedte is nu 6m)

Wens: gelijkvloerse oversteek, gelijk aan andere straten
Dit is nog onder voorbehoud: mogelijk maken we een kruispuntplateau aan het einde van de straat.

Wens: éénrichtingsverkeer
Dit blijft zo.

Wens: voldoende parkeerplekken, maar wel groene uitstraling
We wisselen parkeren af met groen.

Wens: gelijkvloers parkeren, duidelijk aangegeven parkeervakken
We zorgen voor parkeervakken.

Wens: kindvriendelijke straat, spelen vanaf de voordeur
Er komt ruimte voor spelen en ontmoeten. De invulling hiervan bepalen we later samen.

In april gaan we met de werkgroep verder met de invulling van de straat
Dan bekijken we welke bomen en beplanting er komen in de straat en welk straatmeubilair zoals bankjes of speelfaciliteiten. De uitkomsten daarvan presenteren we in mei tijdens de bewonersavond. Hiervoor ontvangen de bewoners te zijner tijd een uitnodiging.

De planning leest u hieronder

Tot 10 januari
Invullen online vragenlijst alle bewoners Perzikstraat.

2 - 4 februari
Uitwerken ideeën en behoeften met werkgroep bestaande uit enkele buren.

23 - 25 februari
Eerste opzet ontwerp met werkgroep bestaande uit enkele buren.

Medio april*
Publiceren van het schetsontwerp op MijnWijkPlan.

26-29 april*
Afronden ontwerp met werkgroep bestaande uit enkele buren.

Eind mei
Bewonersavond voor alle bewoners Perzikstraat.

September - oktober:
Uitvoering werkzaamheden door Heijmans Infra.

*Dit deel van de planning is aangepast ten opzichte van de eerdere informatie in de bewonersbrief hiernaast van 21 december 2020. In de aangepaste planning gebruiken we de periode maart en april om de eerste opzet van het ontwerp verder uit te werken tot een technisch ontwerp. Daarna gaan we met de werkgroep verder met de invulling en materialisatie van de straat en komen we samen tot een ontwerp voor de straat. Dit presenteren we aan alle bewoners tijdens de bewonersavond eind mei.   

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 15-06-2020