Herinrichting Woonstraten: Perzikstraat

Het asfalt in de Perzikstraat is aan vervanging toe. Dit onderhoud is noodzakelijk, maar het biedt tegelijkertijd een mooie kans om de straat voor u als bewoner prettiger te maken om doorheen te rijden, lopen of verblijven. Op deze pagina leest u er meer over.

We gaan de Perzikstraat vernieuwen
Dat doen we zowel boven als onder de grond. Ook gaan we voor een duurzame inrichting van de straat door duurzame materialen te gebruiken en de uitstoot van uitlaatgassen te beperken. De uitvoering van het werk begint na de zomer in 2021. Gemeente Nijmegen en Heijmans Infra werken samen aan dit project. De plannen voor de inrichting gaan we nu maken. Sommige zaken liggen al vast, maar er is nog veel ruimte voor bewoners om met ons mee te denken.

De mening van straatbewoners telt
Tot en met 10 januari hebben de bewoners een online vragenlijst in kunnen vullen. Bijna alle bewoners uit de straat hebben dit gedaan! In deze vragenlijst hebben bewoners hun mening gegeven over parkeren, spelen, bewegen, ontmoeten, groen, de inrichting en de uitstraling van de straat. Kortom: over alles wat voor u belangrijk is. Onder 'bestanden' in de linker kolom vindt u een samenvatting van de ontvangen antwoorden.

Samen met de bewonerswerkgroep werken we de ideeën verder uit
Een groep bewoners uit de straat heeft via de vragenlijst aangegeven mee te willen denken over de herinrichting. Deze bewoners vormen samen de werkgroep waarmee we de behoeften en ideeën voor de straat verder uitwerken. De door u ingevulde vragenlijsten vormen hiervoor belangrijke input. In de werkgroep bespreken we de ideeën en maken we samen een eerste voorstel voor het ontwerp voor de straat.

Het schetsontwerp voor de Perzikstraat is gereed
In januari en februari is de werkgroep aan de slag geweest met het ontwerp voor de herinrichting van de Perzikstraat. We namen de wensen van de bewoners hierbij als uitgangspunt. Het resultaat vindt u in de linkerkolom. In dit ontwerp ziet u de ligging en breedte van de rijbaan en het trottoir. Ook kunt u alvast zien waar de parkeervakken, drempels en groenvakken gaan komen.

Hieronder ziet u welke wensen en behoeften er door de bewoners van de Perzikstraat zijn aangegeven en hoe we daar met de werkgroep invulling aan hebben gegeven. De verdere uitwerking hiervan volgt in het Voorlopig Ontwerp.

De planning leest u hieronder

Tot 10 januari
Invullen online vragenlijst alle bewoners Perzikstraat. U vindt een samenvatting in de linker kolom. 

2 - 4 februari
Uitwerken ideeën en behoeften met werkgroep bestaande uit enkele buren.

23 - 25 februari
Eerste opzet ontwerp met werkgroep bestaande uit enkele buren. U vindt het schetsontwerp in de linker kolom. 

Mei
Afronden ontwerp met werkgroep bestaande uit enkele buren.

Juni
Bewonersavond voor alle bewoners van de Perzikstraat. De presentatie hiervan vindt u in de linker kolom. 

4e kwartaal 2021
Uitvoering werkzaamheden door Heijmans Infra.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Is het mogelijk om ook het stuk Pomonastraat tussen Schependomlaan en Mandarijnstraat mee te nemen. Waarom? - Het asfalt is hier net zo slecht. - De inrichting over 100 m wordt zo steeds meer ratjetoe van 4 stijlen (oorspronkelijk, herinrichting Schependomlaan, herinrichting Perzikstraat en herinrichting Manadrijnstraat.

Antwoord

Dag meneer of mevrouw Hermens, dank voor uw bericht. Ik begrijp uw vraag, maar daar hebben we binnen dit project niet de middelen voor. De Perzikstraat is een onderdeel van een drieluik woonstraten, namelijk de Emmalaan en de Plutostraat elders in Nijmegen. We zijn hard aan het werk om in de woongebieden het asfalt te vervangen maar kunnen maar een X aantal stukken per jaar doen. Vriendelijke groet, Redmar

Antwoord
Idee is ingestuurd op 15-06-2020