Herinrichting Woonstraten: Emmalaan

Het asfalt, de riolering en huisaansluitingen in de Emmalaan zijn aan vervanging toe. Dit onderhoud is noodzakelijk, maar het biedt tegelijkertijd een mooie kans om de straat voor u als bewoner prettiger te maken om doorheen te rijden, lopen of verblijven. Op deze pagina leest u er meer over.

We gaan de Emmalaan vernieuwen
Dat doen we zowel boven als onder de grond. Ook gaan we voor een duurzame inrichting van de straat door duurzame materialen te gebruiken en de uitstoot van uitlaatgassen te beperken. De uitvoering van het werk begint na de zomer in 2021. Gemeente Nijmegen en Heijmans Infra werken samen aan dit project. De plannen voor de inrichting gaan we nu maken. Sommige zaken liggen al vast, maar er is nog veel ruimte voor bewoners om met ons mee te denken.

De mening van straatbewoners telt
Tot en met 10 januari hebben de bewoners een online vragenlijst in kunnen vullen. Alle bewoners uit de straat hebben dit gedaan! In deze vragenlijst hebben bewoners hun mening gegeven over parkeren, spelen, bewegen, ontmoeten, groen, de inrichting en de uitstraling van de straat. Kortom: over alles wat voor u belangrijk is. Onder 'bestanden' in de linker kolom vindt u een samenvatting van de ontvangen antwoorden.

Samen met de bewonerswerkgroep werken we de ideeën verder uit
Een groep bewoners uit de straat heeft via de vragenlijst aangegeven mee te willen denken over de herinrichting. Deze bewoners vormen samen de werkgroep waarmee we de behoeften en ideeën voor de straat verder uitwerken. De door u ingevulde vragenlijsten vormen hiervoor belangrijke input. In de werkgroep bespreken we de ideeën en maken we samen een eerste voorstel voor het ontwerp voor de straat.

Het schetsontwerp voor de Emmalaan is gereed
In januari en februari is de werkgroep aan de slag geweest met het ontwerp voor de herinrichting van de Emmalaan. We namen de wensen van de bewoners als uitgangspunt. Het resultaat vindt u in de linkerkolom. In dit ontwerp ziet u de ligging en breedte van de rijbaan en het trottoir. Ook kunt u alvast zien waar de parkeervakken, drempels en groenvakken gaan komen.

De planning leest u hieronder

Tot 10 januari
Invullen online vragenlijst alle bewoners van de Emmalaan. De samenvatting leest u hiernaast in de linkerkolom.  

2 - 4 februari
Uitwerken ideeën en behoeften met werkgroep bestaande uit enkele buren.

23 - 25 februari
Eerste opzet ontwerp met werkgroep bestaande uit enkele buren. Het schetsonwerp vindt u in de linkerkolom. 

Mei
Afronden ontwerp met werkgroep bestaande uit enkele buren.

Juni
Bewonersavond voor alle bewoners van de Emmalaan. De presentatie vindt u in de linkerkolom. 

4e kwartaal 2021
Uitvoering werkzaamheden door Heijmans Infra.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ik woon zelf in de Meerkolstraat. Het is heel fijn dat de Emmalaan verbeterd wordt, maar sinds de afsluiting van de rotonde aan de Voorstadslaan hebben we ook al een verzakking in de straat gehad die uitgegraven en opnieuw gevuld moest worden. Onze straat wordt een lappendeken van herstellingen. Misschien binnen afzienbare tijd ook een herinrichting?

Antwoord

Goed initiatief het opknappen van de Emmalaan. Het asfalt eruit, stoepen vernieuwen is prioriteit. Geen bloembakken en drempels in de straat.

Antwoord

Asfalt eruit en klinkers erin; dat plan ondersteun ik van harte!

Antwoord

Uiteraard ben ik als bewoner van de Emmalaan in Hees wel zeer verheugd over het plan tot herinrichting en verduurzaming van onze straat!

Antwoord

Door de aanduiding van het Projectgebied met de straten Sophiaweg en Beukstraat vermoed ik dat er verwarring is met de Emmalaan in Berg en Dal. De Emmalaan in Hees ligt tussen Prinsenlaan en Tweede Oude Heselaan.

Antwoord

Beste Annet, U heeft inderdaad gelijk. Redmar en ik hebben ons vergist, wij zijn namelijk ook bezig met de Hengstdalseweg. Ik heb de tekst aangepast.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 15-06-2020