Herinrichting Woonstraten: Emmalaan

Het asfalt, de riolering en huisaansluitingen in de Emmalaan zijn aan vervanging toe. Dit onderhoud is noodzakelijk, maar het biedt tegelijkertijd een mooie kans om de straat voor u als bewoner prettiger te maken om doorheen te rijden, lopen of verblijven. Op deze pagina leest u er meer over.

We gaan de Emmalaan vernieuwen
Dat doen we zowel boven als onder de grond. Ook gaan we voor een duurzame inrichting van de straat door duurzame materialen te gebruiken en de uitstoot van uitlaatgassen te beperken. De uitvoering van het werk begint na de zomer in 2021. Gemeente Nijmegen en Heijmans Infra werken samen aan dit project. De plannen voor de inrichting gaan we nu maken. Sommige zaken liggen al vast, maar er is nog veel ruimte voor bewoners om met ons mee te denken.

De mening van straatbewoners telt
Woont u in de Emmalaan? Dan kunt u de online vragenlijst invullen via Microsoft Forms. Wij zijn benieuwd naar uw mening en ideeën. Wellicht heeft u bijvoorbeeld ideeën over parkeren, spelen, bewegen, ontmoeten, groen, de inrichting of de uitstraling van de straat. Kortom: het gaat om alles wat u belangrijk vindt. Het invullen kost u ongeveer 15 minuten. Wilt u dit uiterlijk 10 januari doen?

U kunt ook meedoen met de bewonerswerkgroep
In de vragenlijst kunt u aangeven of u actief wilt meedenken over de herinrichting van uw straat. Daarvoor sluit u aan bij de nieuw te vormen werkgroep. Met deze werkgroep praten we tijdens drie sessies verder over uw behoeften in de straat. We verzamelen uw ideeën en maken samen een eerste voorstel voor het ontwerp voor de straat.

De planning leest u hieronder

Periode tot 10 januari:
Invullen online vragenlijst alle bewoners Emmalaan.
Periode 2 - 4 februari:
Uitwerken ideeën en behoeften met werkgroep bestaande uit enkele buren.
Periode 23 - 25 februari:
Eerste opzet ontwerp met werkgroep beestaande uit enkele buren.
Periode 8 - 14 maart:
Voorlegen ontwerkvoorstel met alle bewoners Emmalaan.
Periode 23 - 25 maart:
Afronden ontwerp met werkgroep bestaande uit enkele buren.
Periode september - oktober:
Uitvoering werkzaamheden door Heijmans Infra.
      

 

 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Asfalt eruit en klinkers erin; dat plan ondersteun ik van harte!

Antwoord

Uiteraard ben ik als bewoner van de Emmalaan in Hees wel zeer verheugd over het plan tot herinrichting en verduurzaming van onze straat!

Antwoord

Door de aanduiding van het Projectgebied met de straten Sophiaweg en Beukstraat vermoed ik dat er verwarring is met de Emmalaan in Berg en Dal. De Emmalaan in Hees ligt tussen Prinsenlaan en Tweede Oude Heselaan.

Antwoord

Beste Annet, U heeft inderdaad gelijk. Redmar en ik hebben ons vergist, wij zijn namelijk ook bezig met de Hengstdalseweg. Ik heb de tekst aangepast.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 15-06-2020