Herinrichting Woonstraten: Emmalaan

Het asfalt, de riolering en huisaansluitingen in de Emmalaan zijn aan vervanging toe. Dit onderhoud is noodzakelijk, maar het biedt tegelijkertijd een mooie kans om de straat voor u als bewoner prettiger te maken om doorheen te rijden, lopen of verblijven. Op deze pagina leest u er meer over.

We gaan de Emmalaan vernieuwen
Dat doen we zowel boven als onder de grond. Ook gaan we voor een duurzame inrichting van de straat door duurzame materialen te gebruiken en de uitstoot van uitlaatgassen te beperken. De uitvoering van het werk begint na de zomer in 2021. Gemeente Nijmegen en Heijmans Infra werken samen aan dit project. De plannen voor de inrichting gaan we nu maken. Sommige zaken liggen al vast, maar er is nog veel ruimte voor bewoners om met ons mee te denken.

De mening van straatbewoners telt
Tot en met 10 januari hebben de bewoners een online vragenlijst in kunnen vullen. Alle bewoners uit de straat hebben dit gedaan! In deze vragenlijst hebben bewoners hun mening gegeven over parkeren, spelen, bewegen, ontmoeten, groen, de inrichting en de uitstraling van de straat. Kortom: over alles wat voor u belangrijk is. Onder 'bestanden' in de linker kolom vindt u een samenvatting van de ontvangen antwoorden.

Samen met de bewonerswerkgroep werken we de ideeën verder uit
Een groep bewoners uit de straat heeft via de vragenlijst aangegeven mee te willen denken over de herinrichting. Deze bewoners vormen samen de werkgroep waarmee we de behoeften en ideeën voor de straat verder uitwerken. De door u ingevulde vragenlijsten vormen hiervoor belangrijke input. In de werkgroep bespreken we de ideeën en maken we samen een eerste voorstel voor het ontwerp voor de straat.

Het schetsontwerp voor de Emmalaan is gereed
In januari en februari is de werkgroep aan de slag geweest met het ontwerp voor de herinrichting van de Emmalaan. We namen de wensen van de bewoners als uitgangspunt. Het resultaat vindt u in de linkerkolom. In dit ontwerp ziet u de ligging en breedte van de rijbaan en het trottoir. Ook kunt u alvast zien waar de parkeervakken, drempels en groenvakken gaan komen.

Hieronder ziet u welke wensen er door de bewoners van de Emmalaan zijn aangegeven. En daaronder leest u hoe we deze wensen laten terugkomen in het ontwerp. De verdere uitwerking hiervan volgt in het Voorlopig Ontwerp.

Wens: Groene uitstraling en beleving van de straat
Dit komt in het ontwerp terug door:

  • - Brede groenvakken (circa 2m)
  • - Trottoir 1m en 1,50m zodat er meer ruimte is voor groen

Wens: Emmalaan moet weer het mooiste bomenlaantje van de stad worden
Dit komt in het ontwerp terug door:

  • - Groen loopt zoveel mogelijk door
  • - Iets sterkere bocht
  • - Ruimte voor extra bomen

Wens: Oude karakter behouden van de straat behouden, bijvoorbeeld door hergebruik van materialen en afwatering richting de groenvakken
Dit komt in het ontwerp terug door:

  • - Gelijkvloers parkeren
  • - Tonrond profiel (rijbaan loopt schuin af naar de zijkant, zodat het regenwater niet op de rijbaan blijft liggen, maar in de boom- en groenvakken infiltreert)

Wens: Voldoende parkeerplaatsen
Er komen 11 parkeerplaatsen

Wens: Smallere straat (is nu 6,40 meter breed), zodat er minder hard gereden wordt
Er komt een smallere rijbaan van 4,40 meter breed.

Wens: rem het verkeer
Dit komt in het ontwerp terug door:

  • - Inritconstructie bij de 2e Oude Heselaan
  • - Kruispuntplateau bij de Prinsenlaan

Wens: zorg voor ontmoetingsruimte op straat
Deze ruimte hebben we gereserveerd. Samen gaan we bepalen hoe we dit invullen.

In april gaan we met de werkgroep verder met de invulling van de straat
Dan bekijken we welke bomen en beplanting er komen in de straat en welk straatmeubilair zoals bankjes of speelfaciliteiten. De uitkomsten daarvan presenteren we in mei tijdens de bewonersavond. Hiervoor ontvangen de bewoners te zijner tijd een uitnodiging.

De planning leest u hieronder

Tot 10 januari
Invullen online vragenlijst alle bewoners Emmalaan.

2 - 4 februari
Uitwerken ideeën en behoeften met werkgroep bestaande uit enkele buren.

23 - 25 februari
Eerste opzet ontwerp met werkgroep bestaande uit enkele buren.

Medio april*
Publiceren van het schetsontwerp op MijnWijkPlan.

26-29 april*
Afronden ontwerp met werkgroep bestaande uit enkele buren.

Eind mei
Bewonersavond voor alle bewoners Emmalaan.

September - oktober:
Uitvoering werkzaamheden door Heijmans Infra.

*Dit deel van de planning is aangepast ten opzichte van de eerdere informatie in de bewonersbrief hiernaast van 21 december 2020. In de aangepaste planning gebruiken we de periode maart en april om de eerste opzet van het ontwerp verder uit te werken tot een technisch ontwerp. Daarna gaan we met de werkgroep verder met de invulling en materialisatie van de straat en komen we samen tot een ontwerp voor de straat. Dit presenteren we aan alle bewoners tijdens de bewonersavond eind mei.    

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Goed initiatief het opknappen van de Emmalaan. Het asfalt eruit, stoepen vernieuwen is prioriteit. Geen bloembakken en drempels in de straat.

Antwoord

Asfalt eruit en klinkers erin; dat plan ondersteun ik van harte!

Antwoord

Uiteraard ben ik als bewoner van de Emmalaan in Hees wel zeer verheugd over het plan tot herinrichting en verduurzaming van onze straat!

Antwoord

Door de aanduiding van het Projectgebied met de straten Sophiaweg en Beukstraat vermoed ik dat er verwarring is met de Emmalaan in Berg en Dal. De Emmalaan in Hees ligt tussen Prinsenlaan en Tweede Oude Heselaan.

Antwoord

Beste Annet, U heeft inderdaad gelijk. Redmar en ik hebben ons vergist, wij zijn namelijk ook bezig met de Hengstdalseweg. Ik heb de tekst aangepast.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 15-06-2020