Energieweg aanpassing fietsoversteek Wolfkuilseweg

Verkeersveiligheid

In verband met de verkeersveiligheid wordt de fietsoversteek bij het kruispunt Energieweg / Wolfkuilseweg aangepast. De fietsoversteek krijgt een diepere uitbuiging de Wolfkuilseweg in. Ontwerp is uitgewerkt.

Uitvoering werkzaamheden starten op 06 juli en nemen ongeveer 3 weken in beslag.  

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Infrascoop. 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Goed idee om deze kruising aan te pakken.Teveel aanrijdingen hebben er plaatsgevonden. Echter de aanvoerroute vanaf de energieweg naar de wolfskuilseweg is tekort. Ik rijd elke ochtend naar deze kruising. Het is een gevaar dat de auto's stilstaan op de energieweg(50km) en niet kunnen uitvoegen naast de rijbaan. Mogelijk dat u hieraan kunt denken en dit nog kunt aanpassen op het ontwerp. Succes, met vriendelijke groeten Job Strengers,

Antwoord
Idee is ingestuurd op 02-03-2020