Duurzaam beheerstuk openbaar groen

Het betreft het in de bijlage blauw omkaderde stuk openbaar groen. Dat wordt op dit moment extensief onderhouden door de gemeente. In overleg met werkgroep groen van Vereniging Dorpsbelang Hees houd ik op dit moment de bramen onder controle. Graag zou ik, samen met de werkgroep groen van VDH, moestuinvereniging 't Achterveld, en de bewoners van Bredestraat 79/81, dit terrein willen gaan beheren. Specifieker:

* In algemene zin een extensief onderhoud gericht op vergroten van de biodiversiteit én op het vergroten van de esthetische waarde voor de wijk;

* In de winter van '23/'24 de laatste zes fijnsparren verwijderen (via de DAR of met de dagbesteding van zorgboerderij In het Westen);

* In de winster van '23/'24 samen met buurtgenoten de bramen uitsteken en nieuwe, inheemse planten en bomen planten. De keuze voor platntgoed gaat in overleg/op basis van advies van IVN, VDH en 't Achterveld;

* De jaren daarna het stuk groen zich op natuurlijk wijze laten ontwikkelen - en dus niet teveel ingrijpen - maar wel bijsturen op: overwoekering bramen of eventueel één van de bekende invasieve soorten zoals Japanse duizendknoop op Amerikaanse vogelkers; sturen op de esthetische waarde, eerst en vooral langs het wandelpad.

=> Eén en ander licht ik uiteraard graag in levende lijve toe.

=> Indien mogelijk zou een éénmalige subsidie van, zeg, €1000 voor plantgoed en compost/mest heel erg welkom zijn.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Budget

  • Beheer en onderhoud parkje lugtigheid

    Jaarlijks, van 2023 tot en met 2023
    project.budget.fields.is_assigned-alt