Wijkbudget Hatertse Hei

Het wijkbudget is bedoeld voor ideeën van bewoners om de wegen, paden, pleinen, het groen en de speelvoorzieningen in de wijk mooier te maken of te verbeteren. De hoogte van het budget is gebaseerd op de oppervlakte openbare ruimte en het aantal woningen in de wijk.

Het wijkbudget voor 2020 is besteed aan het aanpassen van het Trottoir en de aanleg van een Jeu de Boulebaan bij de Schakel, het zaaien van een bloemenmengsel en de aanleg van heesters bij de Groene Schakel, en de stadsboomgaard in de Hatertse Hei. 

2023

€ 17.000,-

2024

€ 12.000,-