informatie avond bestemmingsplan Krekelstraat 4 juli

Aanleiding

Op 16 november 2020 is er een digitale informatieavond geweest met betrekking tot voorgenomen plannen op de locatie van de voormalige school aan de Krekelstraat 12-14  en op 8 maart jl.  bent u (ook digitaal) nader geïnformeerd over de plannen om op deze locatie 7 grondgebonden  woningen en 1 appartement te realiseren. Om de plannen mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.
 

Wij nodigen u van harte uit op de inloop- informatieavond maandag 4 juli a.s. tussen 19:00 en 21:00 uur in het wijkcentrum de Schakel Archimedesstraat 9, 6533 MA Nijmegen

 

Doel van de avond

Het doel van de avond is om nader kennis te maken met uw toekomstige buren, CPO Nimma, de verder uitgewerkte plannen te presenteren en het bestemmingsplan toe te lichten en vragen te beantwoorden.
 

Op de avond zullen de bij dit project betrokken ambtenaren, de architect, de landschapsarchitect, en de leden van de CPO Nimma aanwezig zijn. We gaan graag met u in gesprek.

 

Bestemmingsplan

Op dinsdag 21 juni jl.  heeft het College van Burgemeester en Wethouders het ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Zuid 2017 - 4 (Krekelstraat tussen 12-14) vrijgegeven voor ter visie legging. Na vrijgave liggen de betreffende stukken gedurende 6 weken (met ingang van donderdag 30 juni tot en met woensdag 10 augustus 2022) ter inzage bij de  Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Het digitale bestemmingsplan is vanaf donderdag 30 juni 2022 ook te zien op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BPa1004-ON01

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

In de periode van donderdag 30 juni t/m woensdag 10 augustus 2022 kan eenieder conform artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

Gemeenteraad Nijmegen

T.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30)

Postbus 9105

6500 HG  Nijmegen

 

Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl (zoek op ‘bestemmingsplan’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met eHerkenning - is hierbij verplicht.

Erop vertrouwend u met bovenstaande informatie naar behoren te hebben ingelicht en mocht u hierover nog vragen hebben dan ben ik bereikbaar op maandag-dinsdag-donderdag op telefoonnummer 024-3299735.

 

 

Met vriendelijke groet,

Stephanie Wolff

Senior Projectleider

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 01-07-2022