Groen in Polderstraat aanpassen

De vijf populieren in het grasveld aan de Polderstraat zijn erg verzwakt en veroorzaken overlast door wortelopdruk. Wij verwijderen deze populieren daarom om veiligheidsredenen tijdens het  komende plantseizoen dat loopt van november tot en met april. Een exacte planning is nog niet bekend. Er worden 5 nieuwe bomen aangeplant. De locatie en de soort is in de bijlage terug te vinden.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 05-10-2017
Idee is ingestuurd op 27-09-2017