Aanleg bloemen, planten en struiken ter voorkoming dumping afval

Op de hoek van de Krekelstraat en Libellenstraat in de Hofjesbuurt (Haterse Hei) wordt op een grasstrook enorm veel afval gedumpt. We worden er als bewoners moedeloos van. Het is geen gezicht. En dat terwijl er naast de bewoners van de flats en eengezinswoningen ook publieke functies zijn tegenover de dumpplek die druk worden bezocht: Het Gofferthuis, een tehuis voor dementerende ouderen en de Stichting Islamitisch Centrum, met een moskee, maar ook educatieve en culturele activiteiten. Wij stellen dan ook voor om in de grasstrook mooie struiken, bloemen en planten te plaatsen, zoals in de rest van de Hofjesbuurt door woningbouwvereniging Talis is gebeurd na de renovatie. Dat maakt het veel moeilijker om daar illegaal afval te dumpen. Dumpingen gebeuren veel minder snel op de stoep of op de parkeerplaats. Bovendien draagt het bij aan de vergroening van onze buurt.