Ecologisch maaien - minder maaien

De bermen langs het wandelpad van de Malderburchtstraat worden elk jaar helaas super kort gemaaid (op enkele kleine stukken na). Dit is echter een uitstekend gebied dat zich in zijn geheel leent voor een beleid van Ecologisch beheerd gras.

Zoals de Gemeente zelf zegt: Het gras heeft meer waarde als we het laten groeien. Er kunnen dan veel meer dier- en plantensoorten groeien (biodiversiteit). En dat is weer goed voor het groen en onze eigen gezondheid. Ecologisch beheerd gras kan namelijk goed tegen klimaatverandering, geeft meer verkoeling en helpt tegen plaaginsecten (zoals muggen en vliegen).

Dus graag het maaibeheer in dit gehele gebied aanpassen met minder maaien, zodat de biodiversiteit goed ondersteunt wordt.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 14-04-2021