NIEUWE ACTIE: Bomen met de buren

Bomen in de stad werken als (gratis) airco’s. Hoe meer bomen in de stad, hoe koeler het blijft en dat is wel zo prettig bij tropische dagen. Want wist je dat het in een warme zomernacht zo’n 7 graden warmer is in de versteende binnenstad dan daarbuiten? Daarnaast is een stad met veel bomen prettig voor vogels en vlinders.

Operatie Steenbreek en de gemeente Nijmegen nodigen de inwoners van de wijken Hatert en Lindenholt uit voor de actie ‘Bomen met de buren’. Wij helpen jou en je buren om meer bomen te planten in de straat / buurt. Zo werken we samen aan een groene en koele (en coole) stad!

Hoe werkt het
Weet jij een mooie, goede plek voor een boom of een aantal bomen in jouw straat of buurt? Dien het in via mijnwijkplan.nl. Wanneer voldoende mensen uit jouw buurt het plan omarmen, zorgen Operatie Steenbreek en de gemeente voor het planten van de bomen.

Tot 1 september kun je jouw wens indienen via www.mijnwijkplan.nl . Daarna bekijken wij alle inzendingen, beoordelen we de locaties en koppelen we naar je terug. Op de plekken waar het kan, planten we op Groene Vrijdag (najaar 2020) de bomen.

Let op: niet alles kan

Voordat er een boom wordt geplant, toetst de gemeente op een aantal criteria:

  • Het gaat om een plek in de openbare ruimte.
  • Verkeersveiligheid: blijft het met de nieuwe boom / bomen een veilige, overzichtelijke situatie in het verkeer.
  • Toegankelijkheid: staat de boom niemand in de weg als het gaat om de stoep makkelijk op en af kunnen, ook als je in een rolstoel zit.
  • Kabels: liggen er onder de grond geen kabels?
  • Explosieven: liggen er geen niet-ontplofte explosieven zodat we daar niet kunnen graven?

Op basis van het onderzoek door de groenbeheerder van de gemeente wordt bepaald of de plek geschikt is voor het nieuwe groen. Zoals gezegd, de uitslag van elke aanvraag voor een boom of bomen, koppelen we terug. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een bericht naar netwerk.steenbreek@debastei.nl

Samen voor een groene stad!

Zie ook: www.steenbreeknijmegen.nl/bomen-met-de-buren