Vergroenen en ontmoeten van Musschenbroekstraat

Wij zijn bewoners van de van Musschenbroekstraat in Grootstal. We wonen aan een groenstrook, maar qua groen valt er wat te verbeteren.

We willen graag meer groen in de vorm van struiken en bomen. Dit zorgt niet alleen voor een fijnere uitstraling van de straat en wijk maar kan helpen bij hittestress en wateroverlast. Door het aanplanten van deze groene strook kan er ruimte gecreëerd worden voor mens en dier. Met een insectenhotel, vlindertuin en (picknick)-banken om elkaar te ontmoeten kunnen we een plek creëren waar de buurtbewoners elkaar kunnen leren kennen in een groene omgeving. Deze groene ontmoetingsplek kan zorgen voor een betere cohesie in de wijk en kan daarbij ruimte geven aan kinderen om avontuurlijk te ontdekken. Door bij de aanleg rekening te houden met nattere periodes en periodes van droogte kan gekozen worden voor bomen, struiken, planten en bodembedekking die hiervoor geschikt zijn.

Een bijkomend argument om dit plan aan te pakken is het feit dat de Jeu de boules baan die er nu ligt jaarlijks tot 2 keer toe onkruid vrij wordt gemaakt in opdracht van de gemeente. Vervolgens ligt deze baan er weer een jaar ongebruikt bij. Dat is niet alleen zonde van de onbenutte ruimte voor groen maar bovendien een onnodige kostenpost voor onderhoud. Wanneer er voor groen gekozen wordt dat redelijk onderhoudsvriendelijk is kan er met behulp van de buurtbewoners een mooie groene ontmoetingsplek gecreëerd en onderhouden worden.

Uiteraard staan we open voor aanvullende ideeën of tips vanuit andere buurtbewoners.