Vergroenen en ontmoeten van Musschenbroekstraat

Wij zijn bewoners van de van Musschenbroekstraat in Grootstal. We wonen aan een groenstrook, maar qua groen valt er wat te verbeteren.

We willen graag meer groen in de vorm van struiken en bomen. Dit zorgt niet alleen voor een fijnere uitstraling van de straat en wijk maar kan helpen bij hittestress en wateroverlast. Door het aanplanten van deze groene strook kan er ruimte gecreëerd worden voor mens en dier. Met een insectenhotel, vlindertuin en (picknick)-banken om elkaar te ontmoeten kunnen we een plek creëren waar de buurtbewoners elkaar kunnen leren kennen in een groene omgeving. Deze groene ontmoetingsplek kan zorgen voor een betere cohesie in de wijk en kan daarbij ruimte geven aan kinderen om avontuurlijk te ontdekken. Door bij de aanleg rekening te houden met nattere periodes en periodes van droogte kan gekozen worden voor bomen, struiken, planten en bodembedekking die hiervoor geschikt zijn.

Een bijkomend argument om dit plan aan te pakken is het feit dat de Jeu de boules baan die er nu ligt jaarlijks tot 2 keer toe onkruid vrij wordt gemaakt in opdracht van de gemeente. Vervolgens ligt deze baan er weer een jaar ongebruikt bij. Dat is niet alleen zonde van de onbenutte ruimte voor groen maar bovendien een onnodige kostenpost voor onderhoud. Wanneer er voor groen gekozen wordt dat redelijk onderhoudsvriendelijk is kan er met behulp van de buurtbewoners een mooie groene ontmoetingsplek gecreëerd en onderhouden worden.

Uiteraard staan we open voor aanvullende ideeën of tips vanuit andere buurtbewoners. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Goed nieuws! 

De plannen worden uitgevoerd. Alle bewoners in de straat hebben deze week de brief ontvangen. Lees meer informatie in de brief (bestanden). 

 

 

Beste bewoners, 

De gemeente heeft ondertussen alle reacties op het voorstel ontvangen. De bewoners die hebben gereageerd wordt contact mee opgenomen. Zodra er nieuws is zal dit worden gedeeld! 

Beste bewoners, 

De brief over het voorstel is als bestand toegevoegd. Deze is afgelopen vrijdag aan alle bewoners in de straat bezorgd. 

Voor vragen en/of opmerkingen over dit voorstel kunt u tot en met 20 november 2022 mailen naar wijkregisseurzuid@nijmegen.nl onder vermelding van ‘vergroenen Van
Musschenbroekstraat’.

Heeft u vragen over de huidige speeltoestellen? Hiervoor kunt u mailen naar spelen@nijmegen.nl .

Beste bewoners, 

De gemeente heeft afgelopen dinsdag een gesprek met een enthousiaste buurtbewoner gehad die ook mooie ideeën heeft. Het idee is als foto toegevoegd. 

Belangrijk is dat er voldoende draagvlak in de straat/buurt is om de straat op te fleuren qua vergroenen en ontmoeten. 

Beste bewoners,

Dank voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk/wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar Mijn Wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee.

Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 10-02-2023

Het voorstel ontvangen. Ik ben het eens met het vergroenen/anders indelen van de groenstrook. Echter dat de speeltoestellen weggehaald worden en niet meer terug komen ondersteun ik niet. Spelen zou dan kunnen op het schoolplein, maar die gaat in de nabije toekomst weg. Waar kunnen de kinderen dan spelen?

Antwoord

Hoe groener, hoe beter! Prima idee!

Antwoord

Goed plan!

Antwoord

Wat een mooi plan. In het plantsoen begrensd door het eerste delen van de Archimedesstraat en de Edisonstraat is een gelijksoortig plan al grotendeels uitgevoerd.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 26-04-2022