Regenwater afkoppelen 100% in Grootstal en een groener leefomgeving

Grootstal eerste wijk van Nijmegen die 100% van regen water afkoppeld!

Gemeente is straten aan het reconstrueren en legt daarbij infiltratieriolen aan, infiltratiekolken of WADI's. Gemeente maakt meer plantvakken waar het water in kan lopen (Over Operatie Steenbreek | De Bastei) en vervangt ouderwetse kolken voor infiltratiekolken in straten die recent opnieuw zijn bestraat .

Bewoners kopen een pakket (bijvoorbeeld Regenwater afkoppelset met WOP | StadLandWater) voor het afkoppelen van de regenpijpen. Bewoners doen dat met subsie als zij dat aanvragen: Subsidie afkoppelen regenpijpen | Gemeente Nijmegen. Bewoners doen mee met NK tegelwippen (NK Tegelwippen 2021 (nk-tegelwippen.nl)) en helpen Nijmegen aan de overwinning.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. Leuk dat u meedenkt in de wijk! Het afkoppelen van regenpijpen bij huizen, is niet iets waar draagvlak voor verzameld kan worden via MijnWijkplan. Dit kunnen inwoners van Nijmegen zelf doen, als zij dat willen. Via deze link kunt u subsidie aanvragen voor het afkoppelen van de regenpijp: https://www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenpijpen/

Reacties

Dank voor de reactie.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 17-04-2021