Operatie Steenbreek gemeente geeft goede voorbeeld

De straten in de wijk worden nu 1 voor 1 her-ingericht, waarbij steeds meer aandacht komt voor groen. Helaas valt het mij op dat er best wel straten zijn met 2 aan beide zijde brede stoepen en een zeer ruime weg. Volgens mij kan dat ook met minder brede stoepen en een smalle weg, dan ontstaat er ruimte voor groene bermen waarin het water kan infiltrenen.

Bij een volgende straat extra tijd steken in bepalen waar groen kan komen en geen HWA voor de straat maken maar water laten infiltreren. Dat kan in deze wijk waarschijnlijk voor 95%, want ligt op de stuwwal met minimaal 25m zand en grind. Kan mij voorstellen dat het niet kan/mag vanwege de hoeveelheid verkeer (st. Jacobslaan en St. Anna)

Voorbeelden waar je nu denkt dat kan beter:
- Jacobslaan, waar stoepen verbreden en bij krijzingen, kunnen er tegels uit en meer plantvakken komen.
- Einsteinstraat (tussen Jacobslaan en St Anna), 2x stoep, terwijl 1 ook zou kunen volstaan
- Snelliustraat, 2x een zeer brede stoep, tussen de bomen hoeft geen stoep
- Buijs Ballotstraat, zeer brede stoep en zeer brede weg, beide versmallen kan park groter worden.
- Van Peltlaan voor Villa Kakelbont, verharding ligt daar niets te doen
- Van Peltlaan grote delen heeft 2x stoep terwijl 1 voldoen zal zijn

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 11-08-2020