Ecologisch grasbeheer in Grootstal

Grootstal verdient een hogere kwaliteit groen. De gemeente gaat zich daar de komende tijd voor inzetten. Vanaf het voorjaar van 2019  worden  de grasvelden in de buurt onderhouden volgens een methode van ecologisch  maaibeheer.

Op dit moment bestaat het groen in de wijk vooral uit grote gazons met kort gras. Die stukken worden 24 keer per jaar gemaaid. Wij vinden het belangrijk dat de stad overal plaats biedt voor natuur. We streven daarom naar vergroening in allerlei vormen en op allerlei plaatsen, bijvoorbeeld door meer natuurlijke grasvlakten. De stukken gras in Grootstal bieden veel kansen voor natuurlijk grasbeheer, waarbij andere planten de gelegenheid krijgen tussen het gras te groeien. Uiteindelijk zorgt dat  voor een gemengd kruidengras met her en der een kleurrijke struik. Zo is er volop voedsel en beschutting voor insecten en vogels.

 

Wat houdt het nieuwe beheer in?

Het gras wordt op geschikte plekken minder vaak gemaaid (1 of 2x/jaar), waardoor er meer plantensoorten kunnen groeien.
Langs paden zal de gemeente het gras vaker maaien zodat overhangende kruiden geen overlast veroorzaken. Ook met speelplaatsen houden we rekening.  
Bepaalde plaatsen krijgen een extra zetje door kleurrijk groen aan te planten, bijvoorbeeld bes- en bloemdragende  struiken. Bewoners kunnen zelf aangeven waar die struiken  het beste passen.
 

Waarom doen we dit?

Door minder te maaien neemt de biodiversiteit toe, er komen meer verschillende soorten planten, die ook tot bloei kunnen komen.
De nieuwe soorten planten zijn nuttig voor allerlei dieren, zoals vlinders, bijen en vogels. Die gebruiken de kruiden om eitjes te leggen, voor bescherming en als eten.
Kruiden wortelen dieper dan gras en zorgen voor een gezonde bodem met veel bodemleven. Ook kan de bodem zo meer water vasthouden. Dat is bijvoorbeeld tijdens hete zomerperioden erg prettig doordat het groen zo voor verkoeling zorgt. 
Het wat hogere gras, biedt een veilige plek voor dieren als egels, hagedissen en zangvogels. Via die veilige plekken kunnen zij makkelijker van de ene plek in de stad naar de andere komen. Ook nuttige insecten zullen dankbaar gebruik maken van die ruststations.
Minder maaien is niet bedoeld als bezuiniging. Mocht door de nieuwe aanpak geld overblijven, dan gebruiken we dat om het groen in de wijk verder te verbeteren.
 

Zoals aangegeven zijn we dit  voorjaar begonnen met het nieuwe maaibeleid. Vanaf nu zal het gras dus hoger groeien dan u gewend bent, dat is de bedoeling.

 

Om de plannen extra toe te lichten, organiseren we een excursie langs het groen in de wijk. Groenexperts zullen dan aanwijzen welke bijzondere planten er al groeien, en hoe verschillende onderdelen bijdragen aan de biodiversiteit. Ook is er de ruimte om vragen te stellen. De excursie vindt plaats op woensdag 5 juni. De wandeling start om 16.30 bij wijkcentrum de Schakel en duurt ongeveer een uurtje.

 

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Ton Verhoeven, medewerker van Gemeente Nijmegen. Hij is bereikbaar via t.verhoeven@nijmegen.nl.