Ook lekker ballen in het speelpark

In het speelpark van Groenewoud (achter de NSG) is het gras van het voetbalveldje al jaren van doel tot doel helemaal verdwenen. Bij wat regen staan er plassen en is het lang nog een modderboel. Ook leuk om in te spelen maar moeilijker om bijvoorbeeld in te voetballen ....

Mijn plan (voorstel) is om een een deel van het gras te vervangen voor een strook kunstgras. Hierdoor is het voetbal veld altijd bespeelbaar ook voor andere sporten! Voorbeelden van dit soort veldjes zijn aan de Albert Schweitzerlaan (zie foto) of in de Verzetsheldenbuurt. Nog mooier is het om het kunstgras iets te laten verzinken in het huidige gras, waardoor er een mooie rand onstaat om bv de ballen tegen te houden. Verder zou ik absoluut geen hekken plaatsen omdat dat dat weinig voordeel biedt maar wel afbreuk doet aan de mooie natuurlijke en open uitstraling van het parkje.

Zo wordt (blijft) het speelpark een plek waar kinderen elkaar altijd treffen om te spelen/sporten en blijft het ook een mooie plek bieden voor de diverse feesten die er worden georganiseerd. Het kunstgras kan eventueel samen met NSG worden gerealiseerd zodat ook die leerlingen er gebruik van kunnen maken. Omdat alleen een deel van het gras wordt vervangen door kunstgras, is mijn inschatting dat overlast door hangjongeren niet zal veranderen.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

De opknap (of omvorming tot kunstgras) van het voetbalveldje Speelpark Groenewoud is besproken in Productgroep Spelen van december 2018. In die bespreking zijn alle wensen voor heel Nijmegen verzameld voor 2019. Begin 2019 wordt gekeken welke wensen / verzoeken gehonoreerd kunnen worden. 27-12-2018 JS

Het wijkbudget voor Groenewoud is slechts 9.000,--; daar kan dit dus niet van betaald worden, hooguit zou eventueel een bijdrage hieraan gegeven kunnen worden. 17-12-2018 JS

Een collega van spelen geeft aan dat het voetbalveld goed gebruikt wordt, maar dat er inderdaad veel kuilen in zitten. Het is maar de vraag of dit met groot onderhoud goed opgelost kan worden, vanwege de intensiviteit van het gebruik van het veld. Stel dat de gemeente en de bewoners de handen op elkaar kunnen krijgen voor kunstgras) dan is het nog wel de vraag of hiervoor budget beschikbaar is. Een inschatting vanuit medewerker spelen voor kunstgrasveld is: ongeveer 45.000,00 euro. Gezien het feit, dat er afgelopen jaar voor een fors bedrag is geïnvesteerd in Speelpark Groenewoud is het de vraag of er vanuit Spelen budget beschikbaar wordt gesteld voor dit voetbalveld. Het staat nog op de agenda van de Productgroep Spelen van december. Daarin wordt gekeken naar de begroting 2019 voor heel Nijmegen. Zodra de uitslag hiervan bekend is kom ik er bij u op terug. 17-12-2018 JS

In reactie op een bericht van de onderhoudsgroep Speelpark Groenewoud heb ik laten weten dat de gemeente terughoudend is met het aanleggen van kunstgras. Afgesproken is dat de gemeente onderzoekt wat er moet gebeuren om het huidige speelveld te verbeteren. Zodra dit duidelijk is, kom ik hier op terug.

Hartelijk dank voor het delen van uw wens op MijnWijkplan. Zoals u kunt zien zijn er diverse wensen ingediend. Omdat we niet alle wensen uit kunnen voeren worden er keuzes gemaakt. Op dit moment wordt het idee van de waterpomp (meeste likes) uitgewerkt.. U volgt dit plan via de module in uitwerking. Als aan alle voorwaarden voldaan is wordt het plan uitgevoerd en betaald van het wijkbudget voor 2018. Voor 2019 is er een nieuw wijkbudget. We kijken dan opnieuw welke wensen er leven in de wijk en of we deze wensen verder uit kunnen werken. Blijft u likes verzamelen om aanspraak te maken op het wijkbudget voor 2019? Dan hoeft u niets te doen, uw wens blijft in de wensenmodule staan. Als u wilt kan de wens ook verplaatst worden naar het archief. U kunt dit aangeven in de reacties op MijnWijkplan. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Blijft u meedenken en uw wensen voor de wijk delen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk.

Eind mei wordt de balans opgemaakt voor de wijkwensen in uw wijk. Op basis van likes / papieren ondersteuningen wordt een keuze gemaakt welke wijkwensen voor wijkbudget in aanmerking komen en verder uitgewerkt worden. U hebt nog tot einde van deze maand de tijd om uw buurtgenoten likes te laten uitdelen op mijn wijkplan of eventuele ondersteuningen op papier af te geven bij de wijkregisseur. Ik wens u hierbij nog veel succes. Op dit moment staat de waterpomp in het speelpark met stip op nr. 1

Ter aanvulling: er is een participatiegroep bezig, samen met gemeente, om de speeltoestellen in het speelpark te vervangen; zij creëren het draagvlak hiervoor. Ook wordt het groen in het speelpark door deze bewoners zelf onderhouden. Wij zijn blij met deze actieve bewoners!

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te verleiden voor het uitdelen van 'likes' (hartjes) en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

We hebben ervoor gekozen om geen kunstgras aan te leggen. We zijn het speelveld in twee gedeeltes aan het herstellen. Het eerste gedeelte is opnieuw geëgaliseerd en ingezaaid en er zijn twee nieuwe doeltjes geplaatst. Het tweede gedeelte van het speelveld wordt zo snel als mogelijk in het nieuwe jaar aangepakt. In het voorjaar kan er dan weer lekker op het hele veld gevoetbald worden.

Antwoord

Heel fijn dat het gras is (en wordt) vernieuwd. Hopelijk blijft het gras lang goed. Zelf blijf ik het jammer vinden dat er niet deels (een strook) kunstgras is gelegd. Het voordeel van kunstgras is dat dit langer goed blijft, ook andere sporten (bv hockey) daarop gespeeld kunnen worden en het eerder droog is. Daarnaast zou ik nog steeds heel tof vinden dat we als buurt zo'n goede band met de NSG hebben dat ook de leerlingen van de NSG dit speelveld vaker en makkelijker kunnen gebruiken. Laten we blijven streven naar een win-win voor iedereen!

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 28-11-2019

Goed plan! Hoe geef ik aan dat ik dit wil steunen?

Antwoord

Goed plan! Hoe geef ik aan dat ik dit wil steunen?

Antwoord

Ja, prima plan. Lekker voetballen. Ik ben het helemaal eens met de opvatting van Imme hierover

Antwoord

Wat een goed plan! Ik liep zelf ook al met dit idee rond, maar koos ervoor om het nog niet te posten vanwege de hoge kosten die hiermee gepaard gaan. En voor 2018 kunnen we blijkbaar een aanspraak maken op maximaal 9000 euro voor alle wensen in Groenewoud. Als je wilt denk ik graag met je mee hoe we dit bv samen met NSG kunnen realiseren, waarbij de school dan een substantiele financiering zal moeten opbrengen.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 27-03-2018