Groesbeekseweg: aanpassing fietspaden, (vent)wegen, stoep en het groen

De Groesbeekseweg tussen de kruispunten Postweg en de Sophiaweg wordt de komende jaren verbeterd. De fietspaden, (vent)wegen, stoep en het groen krijgen daarbij een nieuwe inrichting.

Fietspaden en (vent)wegen
De Groesbeekseweg is een drukke fietsroute die door werkverkeer en schoolgaand verkeer wordt gebruikt. Aan beide kanten van de weg ligt bijna overal een vrijliggend fietspad of een ventweg met gemengd verkeer. Het fietsverkeer langs de Groesbeekseweg neemt toe, maar de huidige fietspaden zijn op sommige plaatsen te smal en ongelijkmatig. De gemeente is daarom bezig met de voorbereiding voor het verbeteren van de fietspaden en de (vent)weg langs de Groesbeekseweg tussen de kruispunten Postweg en de Sophiaweg. Er liggen veel kansen om de bestaande fietsverbinding veiliger en comfortabeler in te richten, en de fietsaansluiting op het kruispunt met de Nijmeegsebaan (gemeente Berg en Dal) te verbeteren.

Groenstructuur
Daarnaast is het nodig om langs de weg de groenstructuur, waaronder de bomen en beplanting aan te passen. Afgelopen jaren zijn er op sommige plekken bomen uitgevallen door een combinatie van factoren. Met name de beperkte groeiruimte in combinatie met extreme droge en warme perioden hebben voor een aanslag op bepaalde soorten binnen de bomenlaan gezorgd. Komende maanden wordt er onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de bomen. Dit geeft informatie over de gesteldheid van de bomen en of verwijdering en/of vervanging noodzakelijk is. Het Bomenplan van de gemeente is hierbij leidend en er worden geen bomen weggehaald als dat niet nodig is.

Inloopbijeenkomst na de zomer
Na de zomer organiseren wij een bijeenkomst om bewoners te informeren over de voorlopige onderzoeksresultaten en een eerste ontwerp. Bewoners kunnen dan hun ideeën en suggesties aan ons meegeven. De ondernemers en bedrijven langs de weg worden de komende tijd persoonlijk benaderd.

Planning
In 2023 gaan we aan de slag met de voorbereidingen. De komende tijd doen we onderzoek. Onder andere naar de kwaliteit van de bodem en de verharding, en de vitaliteit van de bomen.  Een exacte planning is nog niet bekend, maar zal later duidelijk gemaakt worden.

Meer weten en vragen
Updates over dit project kunt u op deze pagina vinden. Heeft u vragen of tips? Neemt u dan gerust contact op met Lotte Barrance (omgevingsmanager) via email l.barrance@nijmegen.nl.
 

Aan de linkerzijde van deze pagina vindt u onder het kopje ‘Bestanden’ de documenten die zijn gedeeld met de omgeving (zoals informatiebrieven) of andere relevante documenten van het project.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 28-06-2023