Opknappen bestaande jeu de boulesbaan

Samen met een paar buurtbewoners is de in onbruik geraakte jeu de boulesbaan gedeeltelijk (her) gebruiksklaar gemaakt. Deze is ongeveer dertig jaar geleden aangelegd. Inmiddels wonen er steeds meer senioren in de wijk en is er behoefte aan een sportief ontmoetingspunt.

Er ontbreekt alleen nog een toplaag voordat er weer gespeeld kan worden. Wij zijn bereid om zelf de werkzaamheden uit te voeren, als het materiaal beschikbaar wordt gesteld.

Hierover is telefonisch contact geweest met de wijkregisseur Sharon Hermans. Zij heeft de foto van de huidige situatie.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Budget

  • Nieuwe laag Jeu de Boulesbaan

    Jaarlijks, van 2024 tot en met 2024
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 05-03-2024
Idee is ingestuurd op 08-10-2023