Vernieuwing speeltuin de Wellenkamp

De speeltuin in de Wellenkamp heeft dringend een update nodig om tegemoet te komen aan de behoeften van de jongste kinderen tussen 2-4 jaar. In de zomer worden de speeltoestellen vaak te heet, waardoor het speelplezier wordt belemmerd. Het zou een verbetering zijn om speeltoestellen van hout te introduceren, de bestaande toestellen in natuurlijke kleuren te verven, schommels toe te voegen die geschikt zijn voor kleine kinderen, een speciale speelzone met zand te creëren (zoals te zien op de foto), houtschors te plaatsen onder de schommels voor extra veiligheid, en de speeltuin een passende naam te geven. Ook extra bank(en) voor ouders in de schaduw plaatsen. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Hartelijk dank voor dit idee. Helaas is dit op dit moment niet mogelijk. Op het moment dat we met de "wijkaanpak BOSS" naar de Kampwijken komen wordt uw idee meegenomen en wordt u als bewoners gevraagd met ons mee te denken over invulling van speelplekken. Meer informatie vind u te zijner tijd op mijnwijkplan.

Bewegen, ontmoeten, Spelen en Sporten in Nijmegen (BOSS)

De afgelopen periode en ook de komende jaren verandert er veel in het speellandschap. Speelplekken zijn verouderd en versteend en passen niet meer bij de wensen van deze tijd. Daarom hebben we in samenwerking met bewoners van onze stad en verschillende instanties een plan gemaakt voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in onze stad: Het BOSS kader.

Per wijk kijken we wat nodig is voor een passende verdeling in het speellandschap. Hierbij is het belangrijkste dat alle kinderen de ruimte hebben om buiten te kunnen spelen op een veilige plek. Soms is dit een speelplek met speeltoestellen en soms is dit een speelveld.  Per wijk hebben wij hiervoor een budget. Helaas is dit niet altijd voldoende om alle speeltoestellen die er nu staan te behouden of te vervangen en daarom moeten we soms keuzes maken. Dit betekent dat wij op sommige speelplekken afscheid nemen van speeltoestellen. Voordat wij bij u in  de wijk aan de slag gaan ontvangt u uiteraard  van ons een brief. Hierin vragen wij u om met ons mee te denken over de invulling.

 

 

Nieuwgierig naar het Boss-kader? kijk op: nijmegen.nl/nijmegenspeelt

Reacties

Beste heer van Zanten, Bedankt voor dit teleurstellende nieuws. Het is echt jammer dat ondanks het "BOSS kader"-project geen concrete datum bekend is voor de ontwikkeling van de wijk De Wellenkamp, in tegenstelling tot Nijmegen Noord, die naar mijn mening veel betere ontmoetingsplekken voor jongere kinderen heeft. Is de volgorde waarin de wijken worden aangepakt al bekend?

Antwoord

Goed idee .veel jonge kinderen. Maar ze kunnen nog niks in de speeltuin.bijna alle speeltoestellen zijn voor 6 jaar en ouder . Dit gaat echt iets toe voegen zodat meer ouders met hun kind buiten komen spelen.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 11-04-2024