Omvorming pleintje Wellenkamp 11e straat

Het pleintje aan de Wellenkamp 11e straat is in slechte staat en moet worden opgeknapt.

Opknappen pleintje
Een aantal groenvakken rondom het pleintje zijn kortgeleden opnieuw ingeplant.
Het pleintje is in slechte conditie door de wortelopdruk. Hierdoor is een rommelig beeld ontstaan. Om deze reden willen we het pleintje opnieuw inrichten.
De gemeente wil het opnieuw inrichten door de tegels weg te halen en beplanting terug te zetten.

Bewonersparticipatie
Bovenstaande is wat de gemeente kan bieden. Ik kan me voorstellen dat er andere ideeën voor deze locatie zijn.
Als er een groep bewoners is die interesse heeft om te participeren op deze locatie is dit het moment om dat met elkaar op te pakken.
Hierbij zijn een aantal zaken belangrijk, namelijk:

  • De buurt moet het plan ondersteunen(er mag niemand zwaarwegende bezwaren hebben)
  • Bij een andere invulling komt het onderhoud bij de bewoners te liggen

Koffie op de Stoep moment
Op woensdag 8 maart tussen 16:00 en 17:00 uur staan we bij u in de straat met koffie en thee. Dan gaan wij graag met u in gesprek.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Goed nieuws!
Het pleintje in de Wellenkamp is opgeknapt.

Op initiatief van bewoners gaan we vóór 23 september 2023 een picknickbankje plaatsen op het pleintje.

Veel plezier met de picknickbank!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 05-09-2023
Idee is ingestuurd op 15-02-2023