Een nieuw pleintje en picknickbankje

Begin 2023 hebben we tijdens een koffie op de stoep moment een aantal bewoners gesproken over het opknappen van het pleintje aan de Wellenkamp 11e straat.

Pleintje Wellenkamp 11e straat
In juli 2023 hebben we het pleintje in de Wellenkamp opgeknapt. De losliggende tegels zijn vervangen door halfverharding.

Bewonersidee picknickbank
Een aantal bewoners hebben aangegeven dat ze een zitgelegenheid missen op het pleintje.
Hierdoor is het idee ontstaan om daar een picknickbank te plaatsen. Een bewoonster uit de straat is langs de deuren gegaan en heeft door middel van handtekeningen draagvlak verzameld. Het picknickbankje is in september geplaatst.