De Kluijskamp Catalpa bomen

Het achterpad wordt verfraaid door 3 catalpa bomen die bewoners zelf hebben aangeschaft en onderhouden.