Nieuwstadweg / Sint Agnetenweg ombouwen van 50 Km/h naar 30 Km/h Zone

De huidige situatie is zo dat er op beide wegen 50 km/h gereden mag worden. Op de Nieuwstadweg en de Sint Agnetenweg wordt enorm hard gereden en heeft een hoge verkeersintensiteit (In twee weken zijn er 15.000 voertuigen gepasseerd gemeten in januari 2016) terwijl daar heel veel kinderen van en naar de basischolen de weg moeten oversteken. Het VOP (Voetgangers oversteekplaats) die T.h.v de Gildekamp 50e straat ligt, deze wekt een grote vorm van schijnveiligheid. Kinderen kunnen daar niet zo maar oversteken want het verkeer op deze weg houdt geen rekening met het VOP, de snelheid van 50 Km/h daar is te hoog, het leid regelmatig naar bijna ongelukken, zowel met schoolgaande kinderen en/of volwassen die daar trachten over te steken. Het vreemde is dat de zijwegen naar de Hoefkamp 30 km/h zijn en naar de Gildekamp 15 Km/h, van 50 naar 30 is een normale stap, van 50 Km/h naar 15 Km/h is een nog grotere stap, waardoor veel mensen ook te snel rijden in de 50e straat, omdat de overgang naar 15 Km/h te groot is. Doordat er veel voetgangers in het gebied aanwezig zijn is het veiliger en logischer om de snelheid terug te brengen naar 30 Km/h zone. Ook wordt er regelmatig geparkeerd voor of net na het VOP, wat zicht ontnemend is (niet toegestaan), waardoor bestuurders en bestuurders van motorvoertuigen gaan inhalen "voor en op" het VOP (ook niet toegestaan) Verkeer wat afslaat naar de Gildekamp 50e straat wordt ook met grote regelmaat ingehaald, met het gevaar dat voetgangers op het zelfde moment oversteken en alsnog worden aangereden, dan is er nog een groep bestuurders (grote regemaat) die inhalen terwijl een bestuurder stopt om een voetganger voor te laten gaan. Dan is er nog de Pizzeria, die hun auto`s net in de bocht of half op de stoep parkeren, die men als bestuurder pas op het laatste moment waarneemt omdat deze net na de bocht voor de zaak staat. en de grote groep klanten die her en der parkeren met alle gevolgen van dien.

De Sint Agnetenweg, deze heeft ook een hoge verkeersintensiteit met het halen en brengen van de kinderen, afleveren goederen, winkelend publiek, maar ook veel mensen die bijzondere uitvoeren zoals parkeren bij de Buurtsuper (Spar) en Tuincentrum het Lindenholtje, wat vaak leid tot hachelijke verkeerssituaties. Tevens is er geen ruimte voor het laden en lossen van goederen voor aanliggende bedrijven, dit gebeurd dan ook op de weg, grote voortuigen (trailers) zijn zichtontnemend op dergelijke weg, waarbij ook de meeste rare verkeerssituaties ontstaan. Het terugbrengen van de snelheid zal een veiliger situatie teweeg brengen op beide wegen.

Voordelen 30 km/h Zone; Veiliger voor kwetsbare groepen, minder geluidsoverlast, gewenning snelheid naar de Gildekamp en Hoefkamp wordt beter door langer 30 km/h te rijden, verhoging woongenot, reductie uitstoot fijnstof, Co2, Nox, mogelijkheid tot meer groen langs beide wegen, mogelijkheid tot parkeerhavens langs de weg, wat ten goede komt voor verlaging snelheid, maar ook voor de tekorten aan parkeerplaatsen.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Hartelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw betrokkenheid. De St. Agnetenweg wordt meegenomen in onderstaand onderzoek. Daarom wordt dit idee voor nu verplaatst naar het archief.

In september heeft het college ingestemd met het ambitiedocument mobiliteit 2019. In dit document staat wat de gemeente wil op het gebied van mobiliteit. Een van de ambities is dat er onderzocht gaat worden welke 50 km/uur wegen omgebouwd kunnen worden naar 30 km/uur wegen. De St. Agnetenweg is een van de wegen waarvoor onderzocht wordt of het een 30 km/uur weg kan worden. Of een weg 30 km/uur kan worden is afhankelijk van een aantal voorwaarden zoals of het een route is bij calamiteiten en hoe vaak er een bus rijdt. Ook moet het uiterlijk van de weg aan de richtlijnen voldoen.

Als een weg aan alle voorwaarden voldoet kijken we wanneer we de weg aan kunnen passen. We passen de wegen aan wanneer er onderhoud gepland is aan de weg, zodat we de werkzaamheden tegelijkertijd uit kunnen voeren. De wegen die in aanmerking komen worden dus niet direct aangepast. De aanpassingen zullen in de aankomende jaren uitgevoerd worden. Wanneer deze werkzaamheden gepland zijn vindt u ze terug onder het kopje werkzaamheden op MijnWijkplan.

Reacties

Beste gemeente Nijmegen, Bedankt voor uw reactie. Ik heb het relevante deel van de het ambitiedocument gelezen en lees daarin dat een belangrijke voorwaarde is dat de auto-intensiteit voldoende laag is, om er een 30 km/uur weg van te maken. Dit is m.i. in geval van de Nieuwstadweg / St. Agnetenweg een kip-ei redenatie. Ik heb namelijk de indruk dat de auto-intensiteit hoog is omdat het ook een sluiproute voor verkeer is. De Ijpenbroekweg heeft namelijke een slechte doorstroming door alle verkeerslichten, waardoor veel sluipverkeer via de Nieuwstadweg / St. Agnetenweg gaat. Zodra de Nieuwstadweg / St. Agnetenweg 30/km per uur is, zal het verkeer afnemen, omdat deze sluiproute dan minder interessant is.

Antwoord

Bovendien gaat u met uw reactie voorbij aan de bedoeling van de initiatiefnemer R. van Lotringen, namelijk om de weg veiliger te maken. Mocht de gemeente tegen de wensen van een groot aantal betrokken inwoners in er voor kiezen om er geen 30 km/uur weg van te maken, dan zijn er ook nog alternatieve mogelijkheden om de veiligheid te verhogen. Allicht dat u meer over dat onderzoek kunt vertellen en aan kunt geven hoe de inwoners hier een rol in spelen? Ik ben er geen voorstander van om dit idee te verplaatsen naar het archief, omdat het daardoor mogelijk aan de aandacht ontglipt. Het lijkt mij verstandig om dit idee open te laten staan, to dat de gemeente een passende oplossing voor het onderliggende probleem heeft gevonden. Bij voorkeur door de Nieuwstadweg /St. Agnetenweg om te bouwen naar een 30 km/uur weg. Hierdoor krijgt en houdt het idee de aandacht die het verdient.

Antwoord

Bedankt voor je reactie Roel. Ik ben bang dat het idee inderdaad dreigt te verdwijnen in het archief. Terwijl het met de dag onveiliger wordt. Mvg Richard

Antwoord

Bedankt voor je reactie Roel. Ik ben bang dat het idee inderdaad dreigt te verdwijnen in het archief. Terwijl het met de dag onveiliger wordt. Mvg Richard

Antwoord

Er moet inderdaad iets gebeuren. Ik ben betroffen omdat ik aan de St Agnetenweg woon. Er wordt echt hard gereden, in mijn beleving vooral op het stuk tussen de IJpenbroekweg en toegang Voorstenkamp. Daar bovenop komt nog de geluidsoverlast. Ik ben voor drempels, een wegversmalling o.i.d. om de snelheid en het lawaai omlaag te halen.

Antwoord

Van woonwijken, dus niet hofjes, straatjes, maar wijken, is het eigenlijk het beste als regel te stellen dat deze 30km zijn. Uitzonderingen zijn mogelijk, uiteraard. Voor de Kamp is het goed voor verkeersveiligheid, woonplezier, rust en buitenplezier. Bovendien wordt de eenduidigheid groter en gelden er niet overal verschillende snelheidslimieten. Een woonwijk zou elke bestuurder het gevoel moeten geven dat 50 te hard is, dit kan ook heel goed versterkt worden door slim groenvoorzieningen te (ver)plaatsen. Het gaat immers om de ervaring van de bestuurder dat een bepaalde snelheid passender is dan een andere.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 08-04-2020