Woontoren Doddendaal – Plein 44

Op de voormalige locatie van Intersport - op de hoek Doddendaal / Bloemerstraat / Regulierstraat bij Plein 44 - ontwikkelt Dornick BV een woontoren met 136 zelfstandige wooneenheden. Op de begane grond komt een supermarkt-to-go. In de kelder komen bergingen en fietsenstallingen voor bewoners. De gemeenteraad is op 9 juni 2021 hiermee akkoord gegaan via een projectafwijkingsbesluit. De woontoren krijgt in totaal 10 woonlagen. Het gaat hierbij om 102 woningen kleiner dan 50 vierkante meter, 25 kleine woningen van 51-70 vierkante meter en 9 woningen van 71-90 vierkante meter. De ontwikkeling van deze woontoren met 136 woningen voorziet in de woonbehoefte van starters op de woningmarkt.

Planning

De bouwwerkzaamheden aan de woontoren Doddendaal vorderen gestaag. Naar verwachting duren de bouwwerkzaamheden vanaf nu tot november 2023. Dan is het gebouw klaar. Meteen daarop aansluitend gaan we bezig met de herinrichting rondom het gebouw in overleg met de gemeente. 

Vanaf 9 januari 2023 verandert de verkeerssituatie bij Doddendaal

Vanaf 9 januari verandert de verkeerssituatie bij Doddendaal. De lijnbussen zullen vanaf die datum door de Regulierstraat gaan rijden. Door de werkzaamheden anders in te delen en te plannen, hebben we deze fase zo lang mogelijk uit kunnen stellen, opdat de hinder voor de bewoners zo minimaal mogelijk is.

Deze veranderde verkeerssituatie duurt naar verwachting tot november 2023:

• Doddendaal tussen Plein 44 en de Regulierstraat is nog maar breed genoeg voor 1 rijrichting, alleen de richting naar het Joris Ivensplein blijft bestaan.

• De bussen, aan de kant van Doddendaal, rijden alleen nog maar de stad uit. Dat zijn in de spits 14 bussen per uur.

• De bussen die de stad in gaan, dus bij de Parkweg omhoog rijden, slaan rechtsaf de Regulierstraat in.

• De hoek Regulierstraat/ Doddendaal passen we aan zodat de  bus op een veilige manier zijn draai kan maken. Het deel van de Regulierstraat dat overgaat in de Van Berchenstraat zal een klein beetje aangepast worden om de bussen ‘soepel’ door de straten te laten rijden. De verkeerslichten die uitkomen op het Quackplein passen we aan zodat het verkeer beter doorstroomt.

Vragen of opmerkingen

Tijdens de werkzaamheden doet Dornick BV er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden? Dan kunt u deze melden aan Dornick BV via telefoonnummer 024-3608496 of mailen naar info@dornick.nl

Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Nijmegen: u kunt bellen met 14 024 of mailen naar gemeente@nijmegen.nl

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail info@dornick.nl.

Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Idee is ingestuurd op 30-05-2022