Woontoren Doddendaal – Plein 44

Op de voormalige locatie van Intersport - op de hoek Doddendaal en Bloemerstraat bij Plein 44 - ontwikkelt Dornick BV een woontoren met 136 zelfstandige wooneenheden. Op de begane grond komt een supermarkt-to-go. In de kelder komen bergingen en fietsenstallingen voor bewoners. De gemeenteraad is op 9 juni 2021 hiermee akkoord gegaan via een projectafwijkingsbesluit. De woontoren krijgt in totaal 10 woonlagen. Het gaat hierbij om 102 woningen kleiner dan 50 vierkante meter, 25 kleine woningen van 51-70 vierkante meter en 9 woningen van 71-90 vierkante meter. De ontwikkeling van deze woontoren met 136 woningen voorziet in de woonbehoefte van starters op de woningmarkt.

Planning

Momenteel is Dornick BV bezig met de laatste fase van sloop en bouwwerkzaamheden o.a. voor de fundering en de kelder. Komende zomer, na de bouwvak, start de bouw van het bovengrondse deel van de woontoren.

Vanaf eind augustus verandert de verkeerssituatie bij Doddendaal

Tijdens de bouw moet de verkeerssituatie worden aangepast. Vanaf 15 augustus start Dornick BV met het voorbereiden van deze nieuwe situatie. Deze situatie blijft tot het einde van alle werkzaamheden. Dat duurt tot verwachting tot november 2023:

• Doddendaal tussen Plein 44 en de Regulierstraat is nog maar breed genoeg voor 1 rijrichting, alleen de richting naar het Joris Ivensplein blijft bestaan.

• De bussen, aan de kant van Doddendaal, rijden alleen nog maar de stad uit.

• De bussen die de stad in gaan, dus bij de Parkweg omhoog rijden, slaan rechtsaf de Regulierstraat in.

Hinder beperken

Wij zijn ons bewust van de impact die de bouw op deze plek in het centrum heeft en proberen de hinder voor omwonenden en verkeer zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben we er voor gekozen om op een andere plek in de stad een 'opstelplaats' te maken. Dat is de plek waar de vrachtwagens wachten. Samen met een verkeersregelaar van het bouwterrein willen we de aan- en afvoer van materiaal zo soepel mogelijk laten verlopen. Zo voorkomen we dat vrachtverkeer op Plein 44 moet wachten.

Vragen of opmerkingen

Tijdens de werkzaamheden doet Dornick BV er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden? Dan kunt u deze melden aan Dornick BV via telefoonnummer 024-3608496 of mailen naar info@dornick.nl

Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Nijmegen: u kunt bellen met 14 024 of mailen naar gemeente@nijmegen.nl

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail info@dornick.nl.

Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Idee is ingestuurd op 30-05-2022