Win je eigen winkel

Ondernemerschap door startende ondernemers met een innovatief concept wordt gestimuleerd door hen de kans te geven een eigen winkel te openen. We schrijven een wedstrijd uit waarbij de 3 beste concepten een half jaar huur van een (leegstaand) pand winnen, inclusief een budget voor inrichting. Hierbij zorgen we ervoor dat de nieuwe concepten niet concurreren met de zittende ondernemers die het door de crisis al zwaar genoeg hebben.

Terugdringen leegstand
Een vitale binnenstad trekt veel bezoekers, die lang blijven en veel besteden. Dit leidt tot een aanbod aan winkels en voorzieningen van hoge kwaliteit. De leegstand is in een vitale binnenstad beperkt. We zien in 2020 dat het leegstandspercentage nog rond de acceptabele 6% blijft, maar we denken dat de leegstand de komende 1,5 jaar zal gaan oplopen.

Op welke plekken leegstand gaat ontstaan zal pas de komende maanden duidelijk worden. Nu weten we nog niet welke bedrijven het wel of niet lukt om het bedrijf weer goed op te starten als de steunmaatregelen aflopen en er tegelijkertijd weer zicht komt op meer inkomsten. Wat wel nu al de intentie is, is om leegstaande plekken in de binnenstad zoveel mogelijk te voorkomen. We pakken de leegstand dan ook meteen aan en doen dit op zowel straat- en gebiedsniveau als op pand niveau. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 13-04-2021
Idee is ingestuurd op 01-04-2021