Verbeteren van looproutes

We zorgen voor betere en logische looproutes van en naar omringende wijken, bushaltes, het station én naar de hotspot in het centrum. We gaan overbodige bebording in de binnenstad verwijderen, nieuwe borden om de looproutes aan te duiden plaatsen en voegen we creatieve looproute aanduidingen toe. Tenslotte plaatsen we ontbrekende straatnaamborden in de binnenstad.

Looproutes
Maar liefst 26% van de bezoekers kwam in 2020 te voet naar de binnenstad. Het geeft het belang aan van een binnenstad die goed te voet bereikbaar moet zijn. Ook in de Weerbaarheidsanalyse (uitgevoerd door onderzoeksbureau BRO)  komt het belang van goede infrastructuur voor voetgangers naar voren. Ambities die hier in genoemd worden zijn: meer ruimte voor voetgangers, goede beloopbaarheid tussen deelgebieden in de binnenstad en een goede aansluiting op het openbaar vervoer.  Uitt de publiekscampagne en gesprekken met ondernemers en kwam naar voren dat duidelijke routeaanwijzingen naar de ‘hotspots’ in de binnenstad ontbreken. Ook wordt de wirwar aan onduidelijke borden in allerlei stijlen als ergernis genoemd.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 13-04-2021
Idee is ingestuurd op 06-04-2021