Vastgoed in kaart

Samen met de Radboud Universiteit maken we een overzicht van welke vastgoedpartijen in de binnenstad actief zijn en welke mogelijkheden/belemmeringen het huidige bestemmingsplan biedt voor nieuwe transformatie en stedelijke herverkaveling. We kunnen zo sneller zien welke mogelijkheden een (leegstaand) pand heeft, en zo sneller samen voor een nieuwe invulling zorgen.

Terugdringen leegstand
Een vitale binnenstad trekt veel bezoekers, die lang blijven en veel besteden. Dit leidt tot een aanbod aan winkels en voorzieningen van hoge kwaliteit. De leegstand is in een vitale binnenstad beperkt. We zien in 2020 dat het leegstandspercentage nog rond de acceptabele 6% blijft, maar we denken dat de leegstand de komende 1,5 jaar zal gaan oplopen.

Op welke plekken leegstand gaat ontstaan zal pas de komende maanden duidelijk worden. Nu weten we nog niet welke bedrijven het wel of niet lukt om het bedrijf weer goed op te starten als de steunmaatregelen aflopen en er tegelijkertijd weer zicht komt op meer inkomsten. Wat wel nu al de intentie is, is om leegstaande plekken in de binnenstad zoveel mogelijk te voorkomen. We pakken de leegstand dan ook meteen aan en doen dit op zowel straat- en gebiedsniveau als op pand niveau. 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 13-04-2021
Idee is ingestuurd op 01-04-2021