Subsidie voor investeringen aan winkelpanden

Samen met ondernemers doen we noodzakelijke investeringen in (winkel)panden. Hiermee kunnen ondernemers de uitstraling van hun pand flink verbeteren, bijvoorbeeld door verouderde luifels te vervangen. We maken gebruik van een subsidieregeling die we eerder ingezet hebben bij de transformatieaanpak. Tijdens de bijeenkomsten werd deze actie door ondernemers gekscherend een ‘viezeluifelsubsidie genoemd’.

Ontwikkeling ondernemers
Uit de wijkbijeenkomsten kwam naar voren dat de behoefte om ervaringen te delen en van elkaar te leren erg groot is onder de ondernemers. Daarom ondersteunen we ondernemers bij het versterken van hun bedrijfsvoering en initiëren we intervisietrajecten. In de binnenstad veel verschillende soorten ondernemende partijen aan: retailers, horeca-ondernemers, dienstverleners en vastgoedeigenaren. We willen vernieuwing en ontwikkeling stimuleren en doen dit door ruimte te bieden voor innovatie, experimenten, jong ondernemerschap en creativiteit. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Geachte Heer Als eigenaar van een pand in de Lange Hezelstraat heb ik interesse in jullie plan voor het opknappen van gevels

Antwoord

Geachte Heer Als eigenaar van een pand in de Lange Hezelstraat heb ik interesse in jullie plan voor het opknappen van gevels

Antwoord
Idee is ingestuurd op 01-04-2021