Stimuleren groen: ondernemers

Samen met de Bastei en het Huis voor de Binnenstad stimuleren we ondernemers in de binnenstad om meer groen te planten rond hun bedrijfspand, zoals de bomen op de foto bij Flores. Dit kan gaan om gevelgroen, maar ook bijvoorbeeld uit groene terrasafscheidingen. Hiervoor kunnen ondernemers subsidie aanvragen en ondersteuning krijgen. We sluiten hiervoor aan bij de campagne om bewoners te stimuleren meer groen te planten.

Gemeentelijk en Privaat groen
Groen draagt op heel veel manieren bij aan een leefbare en aantrekkelijke stad. Net als in het verleden, in het project Groene Allure Binnenstad, gaan we weer actief aan de slag om meer, robuuster en fraaier groen in de binnenstad te realiseren. Samen met bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers zoeken we naar de meest geschikte plekken om te vergroenen. Speciale aandacht gaat uit naar de straten waar weinig bomen staan zoals de Molenstraat, de Broerstraat, de Burchtstraat, de gasjes en hofjes. Bewoners, ondernemers en instanties kunnen daarnaast zelf ook bijdragen aan meer groen door de aanleg van geveltuintjes, groengevels, groendaken, daktuinen en groene terrasafscheidingen. Hiervoor komen extra subsidiemogelijkheden bovenop de al bestaande subsidieregeling voor groene daken.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 13-04-2021
Idee is ingestuurd op 06-04-2021